Cimnastik

Cimnastik ( Jimnastik ) vücudu, fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatı. Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik Erkeklerde yer alıştırmaları, barparalel barfiks halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları eşit olmayan çubuklar barfiks denge kalası alıştırmalarını içeren yarışma disiplini

Branşın Amacı
En küçük yaşlarda başlanan branşların başında yer alan Cimnastik Sporu; dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerin temelini oluşturur. Erkekler ve kadınların bireysel ve takım olarak yarıştıkları bir spor dalıdır.
Sporcu Özellikleri
Uzmanlık alanına göre sporcu özellikleri bu branşta farklılıklar gösterir. Halka sporunda vücudun üst kısmı gelişkinken, ritmik cimnastik yapan kadınlarda esneklik ve kas yoğunluğu yüksektir.
Branş Kategorileri
Cimnastik; artistik, ritmik ( sadece kadınlar yapar ), trambolin, aerobik ve genel cimnastik olmak üzere farklı beş ana branştan oluşur.
Artistik Cimnastik Erkekler : Yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel, barfiks olmak üzere altı alet / kategoriden oluşur.
Kadınlar : Atlama masası, kız paraleli, denge ve yer olmak üzere dört alet / kategoriye ayrılır.
Ritmik Cimnastikte; top, çember, lobut, kurdele ve ip olmak üzere beş farklı aletle yarışılır.

Cimnastik Sporunu Yapmak İsteyenler İçin
Tüm spor branşlarında olduğu gibi Cimnastik sporunda da başarılı sporcular 6 – 7 yaş aralığında bu spora başlayan ve eğitimlerini aldıkları Spor Kulüplerinin antrenmanlarına  prensipli bir şekilde devam eden kişilerden oluşur.

İyileştirme ve öğrenme amaçları güden tıbbi jimnastik ve eğitim cimnastiğiyse sanat olmaktan çıkıp bilim sayılmaktadır

İnsanın fizik ve moral yetilerini eğitmek fiziksel ve ruhsal verimini arttırmak amacıyla beden çalışmalarından yararlanan “fiziksel eğitim” jimnastikten ayrı bir daldır.

Bölümleri
Artistik Cimnastik Erkek ve Kadın

Ritmik Cimnastik

Aerobik Cimnastik

Step

Step Aerobik

Genel Cimnastik

Plates

Cimnastik Balesi

Zumba

Cross Fit

EMS Sitem Egzersizleri

Diğer: Barpiyo, Bosu Ball Workout, Gymstik, Kangoo Jump, Tae Bo, Trx

Tarihi Süreç Ve Bazı Detay Bilgiler

Cimnastik – Jimnastik Branşları

A. Artistik Jimnastik:
Ülkemizdeki eski adı Aletli cimnastiktir Sanatsal ya da sanat jimnastiği anlamına gelir. Erkekler 6 alette yarışır. Bunlar şu aletlerdir: Yer kulplu beygir halka, atlama beygiri, paralel, barfiks bayanlar 5 alette yarışır. – Atlama beygiri kız paraleli denge yer asimetrik paralel

B. Ritmik Jimnastik:
İsveç kökenli bir spordur Oyunculuk bale müzik ve pandomin ile birlikte yapılır Sadece bayanların yaptığı bir branştır. 1983’te Olimpiyatlara dahil edilen Ritmik Jimnastiğin kendine özgü kuralları ve puanlama sistemi vardır Türkiye’de 1982 yılında başlayan Ritmik Jimnastik bir yarışma dalı olarak yenidir. Yalnız bayanların yarıştığı branştır Artistik jimnastikte aletler sabit olmasına karşın ritmik jimnastikte taşınabilir aletler kullanılmaktadır. Bunlar; çember, top, kurdele, ip, lobuttur Her yıl bunların bir tanesinin kullanımı iptal edilir

C. Genel Jimnastik


Şu anda gösteri amaçlı yapılmakta olan bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir Genel jimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giysileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği içerisinde dans, çeşitli jimnastik hareketleri olan hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünüm ağır basan bir grup jimnastiğidir Gruplar yalnız bay yalnız bayan olabileceği gibi karma da olabilir Her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir Serbest hareketler jimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar.

Erkekler
Yer Hareketleri Halı ya da özel Plastik bir madde ile kaplanmış 12 x12 m’lik bir alanda yapılır. Hareket serisi en az 50, enç çok 70 sn’dir. Hareketler bütün zemine yayılmak zorundadır ve uyum içinde olmalıdır. Atlama Beygiri: 1,35 m yükseklikte, 1,60 m uzunlukta bir alettir. Atlayışta yükseliş sağlamak amacıyla sıçrama tahtası kullanılır.

1- Erkekler (Uzun beygirden)
2- Bayanlar (Yan beygirden) atlar Koşu pistinin boyu 20 m’yi geçmez.

Paralel
Yerden 1.75 m yükseklikte, genişliği isteğe göre ayarlanabilen, birbirine paralel esnek iki çubuktan (bar) oluşur.

Kulplu Beygir
Atlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerinde iki kulp vardır. Kulplar 41-44 cm mesafededir. Kulpların üstünün yerden yüksekliği 1.22 m’dir. Halka: Yukarıdan sarkan tellere asılı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbestçe sallanan iki halkadan oluşur. Jimnastikte en fazla kuvvet gerektiren branştır.

Barfiks
Çelikten yapılmış olup, yerden 2.55 m yükseklikte direkler üzerinde yerleştirilmiş, 2.40 m uzunluğunda bir bardan oluşur.

Bayanlar
Atlama Beygiri

Yerden yüksekliği 1.10 m’dir. Erkeklerin aksine yan olarak kullanılır. Yarışma 1 A Zorunlu Seridir ve bir atlayış yapılır. Yarışma 1 B Serbest seridir ve iki atlayış yapılır.

Paralel
2.40 m uzunlukta birbirlerine paralel barlardan oluşur. Bunlardan alt bar 155 -160 cm, üst bar 225-235 cm, bar açıklığı ise 90- 140 cm arasındadır. Paralel serisi, en az 10 değer bölümü, en az üç bar değişikliği, en az bir yön değişikliği içerir.

Denge
Yerden yüksekliği 1.10 m, uzunluğu 5 m genişliği 10 cm’dir. Seri süresi 1.10’dan az, 1.30 sn’den fazla olamaz.

Yer
12 x12 m’lik yer minderinde yapılır. Seri süresi 1.10’dan az 1.30 sn’den çok olamaz

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Cimnastik Federasyonu

Post a Comment