Tekvando/Taekwondo

Tekvando (Uluslararası adı ile Taekwondo), belli kurallar içerisinde yapılan bir spordur. Bu kuralları antreman, sınav ve müsabaka kuralları olarak sınıflandırabiliriz. Özellikle müsabaka kuralları sporcuların kesinlikle uyması gereken kurallardır.  Aksi halde, hükmen malup sayılmaya kadar varabilecek yaptırımlarla karşılaşılır.Tekvando müsabakalarında amaç rakibi yaralamak ya da sakat bırakmak değil, rakipten daha fazla puan almaktır. Bu nedenle, en sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı dövüş sporlarından biri tekvandodur.

Tekvando maçları 2’er dakikalık 3 devreden oluşur. Devre aralarında 1’er dakika dinlenme molası verilir. Bu arada sporcular dinlenirken bir yandan sıvı ihtiyaçlarını giderip bir yandan da hocalarından maçla ilgili uyarı ve teknikleri alırlar. Tekvando maçları sporcuların birbirlerine ve hakemlere selamı ile başlar ve biter. 3 raundun sonunda eşitlik olması durumunda, üçüncü raundun sona ermesinden sonra bir dakikalık dinlenme süresi verilir ve daha sonra altın vuruş olarak adlandırılan son vuruşun yapılacağı iki dakikalık dördüncü raunt yapılır.Altın vuruş veya ceza puanları erilerek müsabaka sona erer.

Müsabaka Alanı

B-1~4 Sınır hattı  (emniyet) #1 to #4
J1~4 Köşe Hakemleri  #1 to #4
R Orta Hakem
C-R Kırmızı Köşe Antrenörü
C-B Mavi Köşe Antrenörü
DOC Takım doktoru
Doctor Organizasyon doktoru

Müsabaka yapılacak yer, metrik sistem ile 10×10 metrekarelik müsabaka alanını karşılayacak ve alanda rahatsızlık verici herhangi bir yansıma (renk karmaşası) olmayacaktır. Müsabaka alanı elastik malzeme (Minder) ile kaplanacaktır. Müsabaka alanı; gerekli durumlarda zeminden 0.5m-0.6m yükseğe kurulabilir. Sınır çizgisinin dış tarafı müsabıkların güvenliği açısından 30 dereceden daha az eğimli olacaktır.

Müsabaka Alanının Ölçüleri:
Müsabaka Alanı 10×10 metre olmalı, güvenliğin sağlanması için Sınır Çizgisinden 1-2 metre genişlikte dış alan olmalıdır. Buna göre; bir müsabaka alanı 12×12 metre veya 14×14 metre olacaktır.

Müsabaka minderi :
Yüzeyindeki renk düzenlemesi rahatsız edici yansıma yapacak veya müsabık ya da seyircilerin görme yeteneklerini yoracak şekilde olmamalıdır. Bununla birlikte, renk düzenlemesi müsabıkların ekipmanları, giyimleri ve müsabaka yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.

Sıkletler:

1. Bir Taekwando turnuvası, kararlaştırılan, kurallar dahilinde müsabıkların direk fiziksel teması ve birbirlerine karşı güç kullanmasıdır. Müsabıklar arasındaki ilgili faktörlerden kaynaklanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, müsabıkların güvenliğini sağlamak ve müsabıklara eşit müsabaka koşullarında ve değişik teknikler kullanımına imkan sağlamak için ağırlık bölümleri (sıkletler) sistemi oluşturulmuştur.

2. Erkekler sıkleti ve bayanlar sıkletinde, ayrı kategorilerde, erkeklerin erkeklerle, bayanların bayanlarla müsabaka yapmaları esastır.

3. Olimpiyat Oyunları Sıkletleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne danışılarak düzenlenecektir.

Büyüklerde sıklet klâsmanları 8 tanedir:
a. Yüzgeç Sıklet (Fin),
b. Sinek Sıklet (Fly),
c. Horoz Sıklet (Bantom),
d. Tüy Sıklet (Feather)
e. Hafif Sıklet (Light)
f. Hafif Orta Sıklet (Welter),
g. Orta Sıklet (Middle),
h. Ağır Sıklet (Heavy).

Müsabakaların Metotları ve Sınıflandırılması

1. Müsabakalar Aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Ferdi müsabakalar normal olarak eşit sıkletteki müsabıklar arasında yapılmalıdır. Gerektiğinde, bitişik sıkletler tek bir sıklet oluşturmak için birleştirilebilir. Hiçbir müsabıkın aynı karşılaşmada birden fazla sıklette yarışmasına izin verilmez.
 • Takım Müsabakaları: Müsabakaların sistemi

2. Müsabaka Sistemleri aşağıdaki gibidir:

 • Tek elemeli turnuva sistemi
 • Round Robin ( Çok imzalı dilekçe ile başvurulan) sistemi
 • Olimpiyat Oyunlarındaki Taekwando müsabakaları, müsabıklar arasında ferdi müsabakalar şeklinde yapılır.

Turnuva sisteminde müsabakalar ferdi eleme sistemi ile yapılır. Bununla birlikte, takımların durumu ferdi sonuçlara göre toplamlar alınarak belirlenebilir.

 Puan Sistemi:
Takım sıralaması aşağıdaki kriterler ışığında toplam puana göre kararlaştırılır:
– Resmi tartıyı geçip (resmi sıklet şartlarını taşıyan) müsabaka alanına giren her bir müsabık
için bir (1) puan.
– Kazanan her müsabık için bir (1) puan
– Her bir altın madalya için ek yedi (7) puan.
– Her bir gümüş madalya için ek üç (3) puan.
– Her bir bronz madalya için ek bir (1) puan.

İki (2) takımdan fazla takımın aynı skora sahip olduğu durumlarda, üstünlük durumu
1) Takım tarafından toplu olarak kazanılan altın, gümüş ve bronz madalya sayısına göre,
2) Katılan müsabık sayısına,
3) Yüksek ağırlıktaki sıkletlerdeki yüksek puanlara göre belirlenir.

Müsabakaların Süresi:

Müsabakalar her raund iki dakika, raundlar arasındaki dinlenme süresi bir dakika olmak üzere üç raund şeklinde yapılır. Üçüncü raundun tamamlanmasından sonra skorlarda eşitlik olması durumunda, üçüncü raundun sona ermesinden sonra bir dakikalık dinlenme süresi verilecek ve daha sonra son vuruşun yapılacağı iki dakikalık dördüncü raunt yapılacaktır ve son vuruş ile müsabaka sona erecektir.

Müsabaka Kuralları

1. Müsabıkların çağrılması
Müsabıkların adları planlı müsabakanın başlamasından üç dakika önce üç kere anons edilecektir. Müsabaka alanına planlanmış başlama zamanından sonra bir dakika içinde çıkmayan müsabık çekilmiş sayılacaktır.

2. Fiziksel kontrol ve Elbise  Kontrolü
Müsabıklar, anons edildikten sonra, fiziksel kontrol ve elbise kontrolü için Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan kontrol görevlisi eşliğinde belirlenmiş kontrol masasına gideceklerdir. Kontrol esnasında müsabıklar hiçbir hoşnutsuzluk göstermeyecek ve rakiplerini yaralayabilecek eşya ve materyal taşımayacaklardır.

3. Müsabaka alanına giriş
Kontrolden sonra, müsabıklar bir antrenör ile bekleme pozisyonuna gireceklerdir.

4. Müsabakanın başlaması ve bitmesi
Müsabaka her raundda Orta Hakemin “Shi-jak” komutu ile başlayacak, yine Orta Hakemin “Keu-man” komutu ile sona erecektir. Orta Hakem “Keu-man” komutu vermese bile müsabaka daha önceden belirlenen zaman dolduğunda sona erecektir.

5. Müsabakanın Başlamasından önce ve Bitişinden sonra uygulanacak Kurallar;
a) Müsabıklar yüzleri birbirine dönük olarak durmalı, Orta Hakemin “Cha-ryeot” komutu ile selamlama vaziyeti almalı, “Kyeong-rye” komutu ile birbirlerini selamlamalıdırlar. “Cha- ryeot” Selamlama duruşu, doğal olarak vücudun duruşu şeklinde, bel 30 dereceden daha fazla, baş ise 45 dereceden daha fazla eğilerek, yumruklar bacakların yanında sıkılı olarak
tutularak yapılacaktır.
b) Orta Hakem müsabakayı “Joon-bi” ve “Shi-jak” komutu ile başlatacaktır.
c) Son raundun bitmesinden sonra, müsabıklar kendi yerlerinde, yüzleri birbirlerine dönük, Orta Hakemin “Cha-ryeot” ve “Kyeong-rye” komutu ile selamlama yapacaklar ve daha sonra ayakta durma pozisyonunda hakemlerin kararını bekleyeceklerdir.
ç) Orta Hakem kazananı, kazanan müsabık tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir.
d) Müsabıkların köşelerine çekilmesi

6. Takım Müsabakalarında Müsabaka Kuralları
a) Her iki takımda, Müsabıkların Yerinden 1. Sınır Çizgisine doğru sunulan takım düzeninde yüzleri birbirine dönük olmak üzere duracaktır.
b) Maçın başlamasından önceki ve bitmesinden sonraki uygulama bu Maddenin 5. Fıkrasına göre yapılacaktır.
c) Her iki takım da, müsabıkların müsabaka yapabilmesi için, Müsabaka Alanını terk edecek ve müsabakalar için belirlenen yerin kenarında bekleyecektir.
ç) Son maçtan (final maçı) hemen sonra her iki takım da yüzleri birbirlerine dönük vaziyette Müsabaka Alanındaki yerlerini alacaktır.
d) Orta Hakem kazanan takımı, kazanan takım tarafındaki elini kaldırarak ilan edecektir. Müsabakanın tamamlanmasından sonra, müsabıklar kasklar başlarında selamlama yapacak, Orta Hakem kazananı ilan ederken kasklarını çıkaracaklardır.

Geçerli Puanlar

1. Legal Puan Bölgeleri
a) Vücudun orta bölümü: Vücut koruyucusu ile kaplı olan bölge.
b) Yüz: İki kulak dahil olmak üzere yüzün tümü.

2. Vücudun legal puan bölgelerine izin verilen teknikler doğru ve güçlü olarak uygulandığında gerekli puanlar verilecektir.

3. Geçerli puanlar aşağıdaki bölümlere ayrılır:
a) Vücut koruyucusuna atak bir (1) puan.
b) Yüze atak iki (2) puan,
c) Müsabıklardan biri Knock-down durumuna düşüp, hakem saydığında, rakip müsabıka ek bir (1) puan verilir.

4. Geçerli Puanlar aşağıdaki bölümlere ayrılmaktadır:
a) Vücut koruyucusuna atak bir (1) puan.
b) Yüze atak iki (2) puan.
c) Müsabıklardan biri Knock-downdurumuna düşüp ve hakem saydığında, rakip müsabıka
ek bir (1) puan (additional point) verilir.

5.Puanların geçersiz sayılması: Müsabıklardan birisi yasaklanmış bir vuruşla puan alıcı bir atak yaparsa, verilen puanlar iptal edilir.

 Legal puan alanları:

Vücut: Arka kısımdaki dikey spayn bölgesi hariç vücut koruyucusunun kapladığı tüm alan.
Yüz: Başın arka kısmı hariç, kulaklar dahil yüzün tümü.

Müsabıkın ayağının herhangi bir yeri rakibinin yüzüne değdiğinde, bu geçerli puan sayılacaktır. Bu kural, rakibin atağın çenesine geldiği ve yaralandığı şeklinde rol yapmasını engellemek içindir.

Tam teknik uygulanması: Bunun anlamı, legal olarak uygulanan tekniğin belirlenen sınırlar dahilinde rakibin legal hedef bölgesine tam olarak uygulanmasıdır.

Yasaklanmış Hareketler ve Cezaları:

Yasaklanmış her hareketten sonraki cezalar Orta Hakem tarafından ilan edilecektir.

Cezalar; “Kyong-go)” ve “Gam-jeom” olmak üzere ikiye ayrılır.

 • İki “Kyong-go” bir (1) puan kesilmesi şeklinde hesaplanacaktır. Bununla birlikte tek “Kyong-go” ağırlıklı (son) toplamda hesaba katılmayacaktır.
 • Bir “Gam-jeom” eksi bir (1) puan olarak hesaplanacaktır.

6. Yasaklanmış Hareketler
1) Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Kyong-go”
cezası ile cezalandırılacaklardır:
a. Sınır çizgisini geçmek

b. Rakibe sırtını dönerek kaçmak
c. Yere düşmek
d. Maç yapmaktan kaçınmak
e. Rakibi tutmak, çekmek veya itmek
f. Belden aşağısına saldırmak
g. Yaralanmış numarası yapmak
h. Diz tutmak veya dizle atak yapmak
i. Rakibin yüzüne elle vurmak
j. Rakibe veya antrenörüne hoşa gitmeyecek sözler söylemek, hareketler yapmak,
dokunmak.

2) Aşağıdaki hareketler yasaklanmış hareketler olarak sınıflandırılacaktır ve “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacaktır:
a. “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak
b. Yere düşen rakibe saldırmak
c. Rakibin atak yapan ayağını havada elle yakalayarak rakibi yere fırlatmak veya rakibi
elle itmek
d. Kasıtlı olarak elle rakibin yüzüne saldırmak
e. Antrenörü veya kendi tarafından maçın seyir ve gidişatının engellenmesi
f. Rakibe veya antrenörüne karşı hoşa gitmeyen aşırı davranış, söz veya hareket.

6. Müsabıklardan birisi kasıtlı olarak Müsabaka Kurallarına ve Hakem’in komutlarına uymayı reddederse, bir (1) dakika cezadan sonra Hakem bu davranışlarda bulunan müsabıkı mağlup ilan eder.

7. Müsabıklardan bir tanesi eksi dört (4) puan aldığında Hakem bu müsabıkı mağlup ilan eder.

8. “Kyong-go” ve “Gam-jeom” üç raundun toplam skorunda hesaplanacaktır.

 Son Vuruş ve Üstünlük Kararları

4. raundun tamamlanmasından sonra skorlardaki eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan müsabık tüm hakemlerin üstünlük kararı ile belirlenecektir. Hakemler üstünlük kararını, 4. rauntta gösterilen etkinliğe göre verecektir. Üstünlük kararı 4. raund süresince gösterilen etkinliğe göre verilecektir. Etkinlik; müsabaka esnasında müsabıkın teknik üstünlüğü, müsabakaya hakimiyeti, uygulanan tekniklerin çokluğu, zorluk ve karmaşıklık bakımından daha zor ve ileri tekniklerin uygulanması ve daha iyi bir müsabaka tarzı sergilemesi olarak değerlendirilecektir.

Maç Esnasında Uyulması Gereken Kurallar Şunlardır:

 • Bel aşağıya vurmak,
 • Yüze ve kafaya yumruk atmak,
 • Rakibin arkasına ya da sırtına vurmak,
 • Rakibi tutmak, itmek ya da çekmek
 • Çizginin dışına çıkmak,
 • Rakibe çelme takmak,
 • Kasıtlı olarak yere düşmek ya da yaralanmış gibi yapmak yasaktır ve bu hareketleri yapan sporcu uyarı cezası alır.
 • Kural dışı hareketler yapmakta ısrar eden, kafa atan, yere düşen sporcuya vuran ya da ayrıl komutuna rağmen rakibine vurmaya çalışan sporcu eksi puan alır.
 • 4 eksi puan alan sporcu hükmen yenik sayılır.
 • Belden yukarı olmak şartıyla vücuda ve kafaya tekme atmak serbesttir.
 • Kafaya yapılan teknikler daha zor ve riskli fakat daha etkilidir. Rakibi ciddi şekilde sarsarsa müsabakayı kazanmayı sağlayabilir.
 • Rakibe puan alıcı bir teknik uygulayan sporcunun bu tekniği uyguladıktan sonra yere düşmesi halinde puan verilmez.

Tekvandoda 4 Temel Esas Vardır:

1. PoomseHyong: Hayalî olarak yapılan hücum ve savunma tekniklerinin toplamıdır. Barış zamanlarında da savaşma tekniklerinin çalışılması gereği esasına dayanır. Bütün hareketler ve teknikler, bir partner olmadan uygulanabilir. Rakipler zihinde canlandırılak uygulanır.

2. Hosinsul (Kendini Savunma): Bütün teknikleri kullanarak kendini rakibe karşı savunmadır. Bu nedenle “hosinsul” da olduğu gibi tek başına uygulanamaz. Bu esas için tekvandocunun karşısında, ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini görebileceği bir rakip olmalıdır.

3. Kyepka: Oyuncunun bir noktada konsantre olup iyi nefes alarak belli bir hıza sahip olması esasıdır. Tekvandonun en popüler uygulamalarındandır ve siyah kuşak sahibi olmak için mutlaka başarılı olunması gereken bir aşamadır. “Kırma testi” olarak adlandırılabilir. Tahta, tuğla gibi cisimler, konsantre olunarak vücudun herhangi bir sert bölümüyle kırılır. Bu uygulamada oyuncular genellikle el veya ayaklarını kullanır. Bununla birlikte cisimleri dirsek, diz, hatta kafayla kırmak da mümkündür.

4. Gyorugi: Oyuncunun, tekniğini ve bilgisini rakibe karşı, içinde kin duygusu bulundurmadan ölçmesidir. Bu dört esas bir arada uygulandığında tekvandoda başarı kazanılabilir.

Tekvando, temel eğitim ve ustalık dönemi olmak üzere iki bölümden oluşur:

Temel Eğitim: Renkli kuşaklarla belirtilmiş 10 kademedir. Tekvando dilinde bunlara “gıp” denir. “Gıp”; derece anlamındadır. Her dört ayda bir yapılan sınavlarda başarı gösteren sporcular bir üst “gıp”a geçerler.

Ustalık Dönemi: Gıpları başarı ile tamamlamış sporcular, yurt genelinde federasyon tarafından yılda bir defa yapılan “dan” sınavlarına katılırlar. “Dan”; evre anlamına gelir. Bu sınavlarda başarı sağlayanlar ustalığa adım atarlar.

Taekwondo Kuşakları ve Anlamları:

Kuşak sınavlarına katılma süreleri ise gıp-lar için her dört ayda birdir. Dan-lar için ise: 1. Gıp-tan 1. dan-a 6 ay,
1. Dan-dan 2. dan-a 1.5 yıl,
2. Dan-dan 3. dan-a 2.5 yıl,
3. Dan-dan 4. dan-a 3 yıl,
4. Dan-dan 5. dan-a 4 yıl gibi periyodik süreler aktif olarak beklenmek zorundadırlar.

Beyaz kuşak: Masumiyet
Temizlik, saflık, hiçbir zararı olamayan, masumiyet gibi anlama gelir. Taekwondoya ilk başlayan ve taekwondo hakkında iç bir ön bilgisi olmayan sporcular takarlar.
Sarı kuşak:
Kök salmak
Kök salmak anlamındadır. Yere atılan tohum nasıl bir süre sonra sürgün verir, kök salar ve dünyaya merhaba derse, sarı kemere geçen bir sporcuda artık taekwondo dünyasına kök salmış, prensiplerini öğrenmiş ve gelişmeye hazır duruma gelmiş demektir.

Yeşil kuşak:Sürgün vermek
Sürgün vermek, büyümek anlamındadır. Taekwondo sporunda kişi artık taekwondo ile ilgili beceriler kazanmaya başlamıştır.

Mavi kuşak:Gelişmek
Göğe erişmek anlamındadır. Sürgün veren ağaç nasıl bir süre sonra gelişimi tamamlar ve uzayıp görkemli bir ağaç olursa, taekwondocuda artık gelişimini tamamlamış, temel teknikleri öğrenmiş yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamıştır.

Kırmızı kuşak:Tehlike
Tehlike manasındadır. Kırmızı kemerdeki bir taekwondocu artık dikkate alınacak bir yapıya sahiptir. Kendisine saldıran rakiplerini uyaran ama ikazını dinlemeyip üzerine gelen muhaliflerini kolayca bertaraf edecek yapıdadır.

Siyah kuşak:Olgunluk
Olgunluk anlamına gelir.Beyazın tam zıddıdır. Taekwondoda olgunluğu ve profesyonelliği temsil eder. Tehlikelerden çekinmez ve korku bilmez bir karakter yapısını içerir. Siyah kemer takınan sporcu hem fizikman mükemmel bir estetiğe ve ruh hali olarak toplum ahlak kurallarının zirvesinde bir kişiliğe ulaşmış demektir.

Dereceler:
10. GIP Beyaz Kemer
9. GIP Beyaz Sarı Kemer
8. GIP Sarı Kemer
7. GIP Sarı Yeşil Kemer
6. GIP Yeşil Kemer
5. GIP Yeşil Mavi Kemer
4. GIP Mavi Kemer
3. GIP Mavi Kırmızı Kemer
2. GIP Kırmızı Kemer
1. GIP Kırmızı Siyah Kemer

WTF Kurallarına göre bir tekvandocunun siyah kemer alabilmesi için en az 16 yaşında olması gerekir. 16 yaşından küçük bir tekvandocu siyah kemer alacak seviyeye gelirse kendisine “poom” adlı bir kemer verilir. 16 yaşından gün aldığında poom, siyah kemerle değiştirilir. Poom-un şartları siyah kemerinkilerle aynıdır. Dan-ların ise hepsi siyah kemerle temsil edilir. Dan evreleri 1-den başlar ve 9 tanedir. “9. dan siyah kemer” en yüksek seviyedir.

1. DAN Siyah Kemer
2. DAN Siyah Kemer
3. DAN Siyah Kemer
4. DAN Siyah Kemer
5. DAN Siyah Kemer
6. DAN Siyah Kemer
7. DAN Siyah Kemer
8. DAN Siyah Kemer
9. DAN Siyah Kemer

Tekvandonun Teknikleri Nelerdir?

Tekvandonun Teknikleri Nelerdir?İzin verilen teknikler ayak ve yumruk tekniğidir.

Yumruk Tekniği: İşaret ve orta parmağın ön kısmını kullanarak, diğer parmaklar sıkıca kapalı olarak uygulanan tekniktir. Orijinal Kore tekniklerine göre yumruk sıkılı olarak vuruş yapılmalıdır. Bu nedenle, orta ve işaret parmağın önünü kullanarak vurma ile parmağın eklem yerleri açı, yörünge oluşturmayacak şekilde yapılan vuruş kabul edilmektedir. El ve kol tekniklerinden bazıları; nervo-jurigi, yop-jurigi, digeut-jurigi’dir.

Ayak Tekniği: Bilek kemiğinin altındaki kısmı kullanarak yapılan tekniktir. Bilek kemiği altında ayakla yapılacak her vuruş geçerli sayılır. Bununla birlikte bilek kemiğinde yukarı ile yapılacak vuruşlara izin verilmemiştir. Tekvandoda kullanılan başlıca ayak teknikleri; apcha-olligi, yop-changi- neorvo-chagi, dollvo-chagi olarak sayılabilir.

TAEKWONDO TERİMLERİ

Duruşlar (Sohgi)
Her teknik Joonbi komutuyla başlar.Bu hazır ol manasına gelen bir terimedir.Her teknik Narangi sohgi duruşuyla başlar .Yani Joonbi komutu duyulduğu zaman sporcu Narangi sohgi pozisyonunu alır.

 

Naranhi Sohgi   ‘Parallel’duruş
Pyonhi Sohgi   Hazır duruşu.
Moa Sohgi   Ayaklar kapalı
Ahp Sohgi   Yürüyüş pozisyonu
Ahpkubi Sohgi   İleri adım
Dwikubi Sohgi   Geri adım
Juchoom Sohgi   At adımı duruşu
Bum Sohgi   Kaplan adımı
Koa Sohgi   Çapraz duruş

 

Bloklar/Savunmalar(Maggi)

 

Ahre maggi   Aşağı seviye blok
Momtong maggi   Orta seviye blok
Eolgul maggi   Yukarı seviye blok
Geudeureo maggi   Bir elin desteğile diğer elin dirsek bloğu
Sonnal-bakat maggi   İçten dışarıya doğru bıçak el bloğu
Gawi maggi   Makasc bolğu bir el ahre maggi, diğeri momtong-bakat maggi yapar
Eotgalyo maggi   ‘X’-bloğu
Hechyo maggi   Büyük blok
Bituro maggi   Dairesel blok

 

Kol Teknikleri

 

Eolgul jireugi   Yukarı yumruk
Momtong jireugi   Orta sveiye yumruk
Sonnal mok anchigi   Bıçak elle boyuna yapılan vuruş.
Pyeonsonkut jireugi   Parmakla mızrak vuruşu
Doobeon jireugi   Komple yumruk .Her iki el arka arkaya
Kaljaebi   Boğucu yumruk

 

Vuruş Teknikleri (Chagi)

 

Ahp-cha-gi   Öne tekme
Dolryo-cha-gi   Döner tekme
Naeryo-cha-gi   Yukardan aşağı tekme
Yop-cha-gi   Yan vuruş
Dwi-cha-gi   Arkaya tekme
Hooryo-cha-gi   Kanca vuruşu
Bandae-dolryo-cha-gi   Döner kanca vuruşu
Dwi-dolryo-cha-gi   Döner kanca vuruşu

 

Sayma

 

Hana   Bir
Tul   İki
Set   Üç
Net   Dört
Tasot   Beş
Yosot   Altı
Ilgob   Yedi
Yudol   Sekiz
Ahop   Dokuz
Yeol   On
11. Yeol Hanna   Onbir
12. Yeol Tul     Oniki
13. Yeol Set Onüç
20. SeuMool Yirmi
21. SeuMool hanna Yirmibir
22. SeuMool tul Yirmiiki
30. SoReun Otuz
40. MaHeun Kırk
50. Sheen Elli
60. YeSoon Atmış
70. IlHeun Yetmiş
80. Yudoon Seksen
90. AHeun Doksan
100. Bak Yüz

Sıralama

1. Il      1inci
2. Ee 2inci
3. Sam 3üncü
4. Sah 4üncü
5. Oh 5inci
6. Yook 6ıncı
7. Chil 7inci
8. Pal 8inci
9. Koo 9uncu
10. Sip 10uncu

 

Beden

 

Mom Vucud
Eolgool Üst Vucud (baş ve boyun)
Momtong Orta seviye(karın)
Ahre Aşağı seviye vucut ayalar ve bacaklar
Meo-li Baş
Mok Boyun
Myung chi Solar plexus
Pal El
Palkoop Dirsek
Palmok Avuçiçi
Son El
SonMok Wrist
JuMeok Yumruk
Dari Bacak
Murup Diz
Baal Ayak
Apchook Ayak tabanı

Yarışma

Gyorugi   Müsabaka
HohGoo Vucut koruyucu
Charyeot Dikkat adımı
Kyeongre bow
Joonbi Hazır
Jeon   round
Il-hoejeon     ilk round
Shijak Döğüşe başla
Kallyo Dur
Kuman Döğüş sonu
Kam-Jom-Hana penalty puanı
Kyeongo-Hana Hata
Hong Kırmızı
Chong Mavi
Boo Sang Sakatlık

Taekwondo Stil formları

Poomse stil formları
Hosinsul self-defense
Gyorugi Müsabaka
Kyepka Kırış

Yönler

Ahp Ön
Dwi Arka
Bandae Dönme
Bakat Dış
An İç
Anuro İçeriye
Bakuro Dışarıya
OhReun Sağ
Wen Sol

Genel Terimler

Poomse/ Hyong stiller
Daeryon Adımlar
Sajoe daeryon four-direction movement
Pan ja yu   Yarı kontak müsabaka
Gyorugi full kontak müsabaka
Hosinsool self-defense
Paegi Serbest teknikler
Kihap Bağırış
Chagi Tekme
Chigi Elle atak
Jiroegi Yumruk
Dan Siyah kuşak dereceleri:1den-10a derece
Gup Renkli kuşak dereceleri
10th (white) 1st (red-black)
Dobok Taekwondo kıyafeti
Tie Kuşak
Dojang Salon
Kwan Okul
Sabeom Nim  Antrenör
Kam sa hamnida  Teşekkür
CheonMaNeY Hoş geldiniz

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Tekvando Federasyonu