Su Sporları

ÇIKIŞ (DEPAR)

Serbest, kurbağalama ve kelebek yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle yüzücüler depar taşı üzerine, her iki ayağıda ön taraftan aynı uzaklıkta (aynı hizada) olacak şekilde çıkar ve orada beklerler. Çıkış hakeminin “YERLERİNİZE” (take your marks) komutuyla, derhal en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumu alır. Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman, çıkış hakemi çıkış işaretini verir.(tabanca, korna, düdük veya bağırarak)
Sırt üstü ve karışık bayrak yarışları suyun içinde başlar. Başhakemin uzun düdüğünden sonra yüzücüler suya girerler. Başhakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve suyun içinde çıkış durumu alırlar. Çıkış hakemi “YERLERİNİZE” (take your marks) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işareti verilir.

Komut verilirken mümkün olduğunca müsabakalarda uluslararası dil kullanılır. Böylece her milletten sporcu yarış öncesi yapılan anonsa doğru şekilde ve zamanında reaksiyon gösterebilir. Hatalı çıkış işareti, çıkış işareti ile aynıdır. Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir. Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle belirtilir.
Eğer bir yüzücü resmi görevlilerin hatası yüzünden hata yaparsa, yüzücünün hatası nazarı dikkate alınmaz.

Hatalı çıkış işareti, çıkış işaretiyle aynıdır. Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir. Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle de belirtilecektir. Eğer başhakem çıkışın hatalı olduğuna karar verirse düdüğünü öttürür ve çıkış hakemi de bunu takiben hatalı çıkış işaretini verir ve hatalı çıkış ipi düşürülür.

SERBEST YÜZME (CRAWL)

Serbest stil bir yarışta yüzücünün arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelmekle beraber ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil, sırtüstü, kurbağalama veya kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak kabul edilecektir. Serbest stilde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir. Elle dokunma mecburiyeti yoktur. Dönüş ve dönüş sonrasında veya çıkışta 15 m.yi geçmemek koşuluyla yüzücünün su altında kalmasına izin verilmesinin dışında, yüzcünün vücudunun herhangi bir bölümü su yüzeyini kesmelidir. 15 m.lik mesafeden sonra baş su yüzeyini kesmelidir. Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümü  su yüzeyinin üzerinde olmalıdır. Dönüşlerde vücudun suya batmasına ve suyun içinde gitmesine izin verilir. Çıkışta ve dönüşlerde 15. metrede baş su yüzeyini kesmelidir.

SIRTÜSTÜ

Çıkış sinyalinden önce yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır. Taşma oluklarının üzerine veya içine dayanmak veya ayak baş parmağıyla oluğun kenarını kavramak yasaktır. Çıkış işaretiyle beraber ve dönüşlerde yüzücüler kendilerini ayaklarıyla itebilir ve yarışma boyunca belirtilen şekildeki dönüş yapma haricinde, sırtüstü pozisyonunda yüzmeye devam ederler. Sırtüstü yüzmede sırtın durumu yüzme esnasında 90 dereceden az olmak kaydıyla , düşey duruma gelecek şekilde sağa ve sola bükülebilir. Bu durumda başın durumu nazarı dikkate alınmaz.

Yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır. Üst omuzun göğüse göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir.

NOT   :           FINA Teknik Komitesi’nin açıklaması (FINA NEWS VOL.XIII); “Dönüş yapma anı hariç”in manası, kesintisiz bir dönüş yapmak gayesiyle, normal sırtüstü pozisyonunun herhangi bir şekilde bozulmasıdır. “Kesintisiz dönüş hareketi” cümleciğinin manası, duraklamaksızın, muntazam kesintisiz harekettir. Üst omuzun göğse  göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra, dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekiş veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonundan ayrıldıktan sonra, dönüş hareketi yapmanın haricinde, ayak vurma, kol çekme veya yüzme yapılmayacaktır.

Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümünün su yüzeyini geçmesi gerekir. Dönüşlerde yüzücünün tamamıyla suyun altına dalmasına ve 15 metreden daha çok  olmamak kaydıyla çıkış ve dönüşlerde suyun altından gitmesine izin verilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir.

Dönüş esnasında omuzlar göğse göre dik olacak şekilde çevrilebilir. Bunu takiben dönüşe başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz aynı anda çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonunu terk ettikten sonra dönüş hareketinin devamını sağlamayan hiçbir ayak vuruşu veya kol çekişi yapılmayacaktır. Fakat yüzücü duvardan ayrılmadan önce sırtüstünde bir pozisyona dönmüş olmalıdır. Dönme esnasında yüzücü duvara vücudunun herhangi bir kısmı ile dokunmak zorundadır. Yarışın bitişinde, yüzücü duvara sırt üstü pozisyonda değmelidir. Dokunma sırasında vücut tamamıyla suyun altında olabilir.

KURBAĞALAMA

Çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kol çekimi ile birlikte “vücut göğüs üstünde tutulmalıdır” hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez. Kolların tüm hareketleri eş zamanlı, aynı yatay düzlemde olmalı, biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir. Eller göğüs hizasında ileriye doğru suyun altından yada  üstünden aynı anda atılmalıdır. Dönüşlerden  ve bitirişten önceki son kulaç haricinde dirsekler suyun altında olmalıdır. Eller su seviyesinin altından yada üstünden geriye çekilmelidir. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde eller kalça hizasından öteye götürülmemelidir. Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı yatay düzlemde olmalı, farklı hareketler gözlenmemelidir.

Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışarıya doğru döndürülmelidir. Makas hareketine, çırpmaya veya aşağıya doğru dolfin (pasif dolfin) vuruşuna müsaade edilmez. Ayağın su yüzeyini geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruşla devam etmemesi şartıyla müsaade edilir. Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalıdır. Omuzlar duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalıdır. Dokunmadan önceki son kol çekişinden (çekiş tam veya yarım olabilir) sonra baş suya dalabilir. Ancak; baş, son kol çekiminin herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmeye başlamalıdır.

Her bir ayak vuruş ve bir kol çekişinin tamamlanmasıyla yüzücünün kafasının bir kısmı su yüzeyini geçecektir. Yalnız çıkışta ve her dönüşte, yüzücü ayaklarına kadar uzanan komple bir kol çekişi ve su yüzeyine çıkmadan evvel, tamamıyla batmış haldeyken, bir ayak vuruşu yapabilir. İkinci hamlesinin (kol çekişinin) en geniş yerinde, eller içeriye doğru çevrilmeden önce, (eller içeriye doğru süpürme safhasına geçmeden önce) başın su yüzeyini geçmeye başlaması şarttır.

KELEBEK

Dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (havuza paralel) göğüs üzerinde olmalıdır. Omuzlar, çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan, gelecek dönüşe veya bitirişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Bu stilde takla atarak dönüşe müsaade edilmez. Her iki kol birlikte su üzerinde öne atılmalı ve eş zamanlı olarak geri çekilmelidir.

Bacakların aşağı ve yukarı hareketleri aynı anda olmalıdır. Ayakların ve bacakların, aynı seviyede olması şart değildir. Fakat ardışık hareketlerine izin verilmez.  (KURBAĞA AYAK VURUŞUNA İZİN VERİLMEZ ) Her dönüşte ve yarış bitiminde havuz duvarına dokunuş aynı anda her iki elle, su seviyesinin altında, üstünde veya hizasında yapılacaktır.

Çıkışta ve dönüşlerde yüzücünün su yüzüne çıkma amacıyla suyun altında bir veya daha fazla  (dolfin )  ayak vurmasına ve bir kol çekmesine müsaade edilir. Yüzücü çıkıştan ve her dönüşten sonra 15 m.yi geçmemek şartıyla tamamen su altında kalabilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir. Yüzücü bir sonraki dönüşe yada bitirişe kadar su yüzeyinde kalmalıdır.

KARIŞIK YÜZME

Ferdi karışık yarışlarda yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Kelebek, Sırtüstü, Kurbağalama ve Serbest stil. Karışık bayrak yarışında yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek ve Serbest stil. Her bölüm o stilin kurallarına uygun olarak bitirilmelidir.

Bayrak takımları 4 yüzücüden oluşur.

Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. (Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez)

Müsabakaların Yönetimi:

Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve Dünya kupalarında FINA, aşağıda belirtilen en az sayıda hakemi yarışların kontrolü için tayin eder.

Başhakem                (1)

Stil Hakemi               (4)

Çıkış Hakemi            (2)

Şef Dönüş Hakemi (2)       (Havuzun her iki ucunda birer tane)

Dönüş Hakemi                    (Havuzun her iki ucunda her kulvar için birer tane)

Şef Vakit Hakemi    (1)

Vakit Hakemi                                   (Her kulvarda 1’er adet)

Yarış Sekreteri         (2)

İrtibat Hakemi           (2)

Hatalı Çıkış Hakemi(1)

Spiker                        (1)

Elektronik kronometrenin olmadığı yarışmalarda yönetim organı tarafından 1 Şef Vakit hakemi, her kulvar için 3 Vakit Hakemi ve 2 ilave vakit hakemi atanır.

YARIŞ

Bir yüzücünün hak elde edebilmesi için öngörülen mesafeyi tek başına yüzüp bitirmesi gerekir. Bir yüzücünün yarışı başladığı kulvarda bitirmesi gerekir. Bütün yarışlarda, yüzücünün dönüşlerde kulvarın veya havuzun sonundaki duvara fiziksel temas yapması gerekir. Dönüşler muhakkak havuz duvarından yapılmalıdır. Havuzun dibine ayak basmak veya dibine basarak sıçramak yasaktır.

Serbest yüzmelerde veya bayrak yarışlarının serbest stil bölümlerinde bir yüzücünün havuz tabanına basarak durması diskalifiye nedeni değildir. Ancak bu durumda yürümesine müsaade edilmez. Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez. Bir yüzücü, kendi kulvarından diğer kulvara geçerek veya herhangi başka bir şekilde, diğer yüzücünün yüzüşünü engellerse diskalifiye edilir. Eğer bu hata uluslar arası bir yarışta yapılmış ise, durum suç işleyen yüzücünün federasyonuna yarışmayı tertipleyen federasyona başhakem tarafından bildirilir.

Hiçbir yüzücü süratini artırmaya yardımcı olacak, yüzme kabiliyetini veya dayanıklılığını arttıracak (parmak araları perdeli eldiven, palet, yelek ve benzeri) malzemeyi yarış sırasında giyemez ve kullanamaz. İstenirse gözlük takılabilir. Yarışa katılmayan bir yüzücü, bütün yüzücüler yarışı bitirmeden, yani yarış henüz devam ederken, havuza girerse, o müsabakalardaki ilk yarışına katılma hakkını kaybeder

Bayrak takımları 4 yüzücüden müteşekkildir.

Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak, hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez.Bir bayrak takımının belirtilen mesafeyi yüzmeye tayin edilmiş yüzücüsünden başka bir yüzücüsü, bütün takımların yarışmacıları yarışı bitirmeden, yarış esnasında suya girerse, o bayrak takımı diskalifiye edilir.

Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenecektir. Takımdaki yüzücüler bayrak yarışında sadece bir defa yüzebilir. Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin sıralaması seçmelerde ve finallerde değişik olabilir. Ancak bu değişiklik, bu yarışlar için daha önce yarışma sekreterliğine verilen listedeki isimlerle sınırlıdır. Verilen sırada yüzülmemesi diskalifiye nedenidir. Listede belirtilen sporcuların değiştirilmesi için doktor raporu gereklidir. Bayrak yarışmasında yarışını bitirmiş veya ara mesafesini tamamlamış her yüzücünün yarışmayı bitirmemiş diğer yüzücüleri engellemeden mümkün olan en kısa zamanda, havuzu terk etmesi gerekir. Aksi takdirde hatayı işleyen yüzücü ve onun bayrak takımı diskalifiye edilir.

Herhangi bir hata yüzünden yüzücünün başarı şansının etkilenmesi halinde, başhakem bu yüzücünün seçmelerde diğer seride yüzmesine, hata finalde yada son seçme serisinde yapılmışsa son seçme serisinin yada finalin yeniden yüzülmesine karar verebilir. Kulaç ölçmeye ( pace-making ) tempo tutulmasına, bunu sağlayacak bir cihaz kullanılmasına ve herhangi bir şekilde bu amaçla plan yapılmasına müsaade edilmez.

Zamanlama:

Otomatik zamanlama cihazının çalıştırılması tayin edilen resmi görevlilerin denetiminde olmalıdır. Elektronik kronometre ile tespit edilen derecelerden yarışmanın birincisi ve diğer kulvarların geçerli dereceleri ve sıralaması elde edilir. Bu şekilde tespit edilen dereceler ve sıralamalar varış ve zaman hakemlerinin derecelerine göre öncelik taşır. Elektronik kronometrenin bozulduğu veya aletin hata yaptığı kati olarak tespit edildiği veya yüzücü aleti çalıştırmaya muvaffak olamadığı zamanlarda, varış hakemlerinin kararları ve zaman hakemlerinin dereceleri geçerlidir.

Elektronik kronometrelerin kullanıldığı zaman neticeler saniyenin yüzde biri (1/100 saniye) olarak belirlenecektir. Dereceler saniyenin binde biri (1/1000 saniye) olarak tespit edilse bile son basamak kaydedilmeyecek ve klasman için kullanılmayacaktır. Derecelerin saniyenin yüzde biri bazında eşit olması halinde yüzücüler aynı klasmanda yer alacaktır. Elektronik skorbord’da saniyenin yüzde birine (1/100 saniye) kadar olan dereceler gösterilecektir.

Bir görevli tarafından durdurulabilen herhangi bir zamanlama aleti kronometre olarak mütalaa edilir. Bu şekilde elle tutulan derecelerin, yarışmanın yapıldığı ülkenin  federasyonunca tayin veya tasdik edilmiş, 3 kronometre hakemi tarafından tespit edilmesi gerekir. Bütün kronometrelerin doğruluğuna dair bir rapor müsabaka komitesine verilmelidir. Elle tutulan dereceler, saniyenin 1/100’üne kaydedilecektir. Elektronik kronometre kullanılmadığı zaman elle tutulan resmi dereceler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilecektir.

3 kronometreden ikisi aynı zamanı, üçüncüsü farklı zamanı gösteriyorsa 2 aynı derece resmi derece olarak kabul edilecektir. 3 kronometre de farklı dereceleri gösteriyorsa ortadaki zaman resmi derece olarak kabul edilecektir. Üç kronometreden ikisi çalışıyorsa, derecelerin ortalaması resmi derece olarak kabul edilecektir.

Bir yüzücünün yarış esnasında veya yarışı takiben diskalifiye edilmesi halinde durumu resmi neticelerde  “DİSKALİFİYE” diye belirtilecek, yüzücünün derecesi ve sıralaması hakkında kayıt veya duyuru yapılmayacaktır. Diskalifiye bayrak yarışında meydana gelmiş ise, diskalifiye anına kadar olan kurallara uygun ara mesafe dereceleri resmi sonuçlara kayıt edilecektir. Bayrak yarışlarında birinci yüzücünün 50 m ve 100 metre dereceleri kaydedilerek resmi sonuçlarda açıklanır.

Senkronize:

Su Balesi olarak bilinen senkronize yüzmede sporcular havuzda dans, jimnastik ve yüzmenin özel bir karışımını sergilerler. Sporcular müzik eşliğinde güzel hareketler sunarlar, bunu yaparken büyük oranda suyun altındadırlar. Hakemler artistik ve teknik için 0 ile 10 arası puan verirler. Senkronize terimi her ne kadar iki veya daha fazla katılımcıyı içerse de tekli performanslar da vardır.

Yüzücü Profili
Güç, esneklik, dayanıklılık, Ve artistlik dışında sıradışı bir nefes kontrolü gerektirir, zira performanslar 5 dakika kadar sürebilir, Müziğe uyumu sağlamak için iyi bir müzik kulağı da gerekenler arasındadır.

Teknik Değerlendirme
Bütün solo veya grup performanslarının iki bölümü vardır: Teknik rutin ve serbest rutin; ikisi de belirli bir zaman içinde müzik eşliğinde yapılır. Teknik rutinde yüzücüler fırlama, roket, çevirme, itme gibi takım düzeni içindeki özel hareketleri icra ederler. Serbestte ise hareket veya koreografi kısıtlaması yoktur. Her ikisinde de hakemler, yüksek zorluk derecesi ve risk, kusursuz ifa, yenilikçi koreografi, havuzun kullanımı, diğer sporcularla ve müzikle uyum ve göze kolay gelen hareketler ararlar.

Teknikler
Göze hoş gelen bir beden şekli verebilmek her çeşit senkronize yüzmenin hem artistik hem de serbest bölümünde en temel öğedir. suda olabilecek her türlü karmaşıklık için ağır ceza puanları vardır, Bütün takım üyeleri, hareketleri ya eş zamanlı yapmalı ya da birbirine tamamlayıcı olmalıdır, Hareketler kullanılan müzikle uyumlu icra edilmelidir.

Sporcu Sayısı Branşlara göre sporcuların katılım sayısı aşağıda belirtilmiştir.
SOLO lar: Tek kişiden oluşmaktadır. 1 ( bir ) yedek sporcu hakkı vardır.
DUET: 2 ( iki ) sporcudan oluşmaktadır.1 ( bir ) yedek sporcu hakkı vardır.
TAKIM lar: Minimum 4 (dört ), maksimum 8 (sekiz ) sporcudan oluşmaktadır. Ayrıca, 2 (iki)
yedek sporcu hakkı vardır.
SERBEST KOMBİNASYON: Minimum 4 (dört), maximum10 (on) sporcudan oluşmaktadır. 2(iki) yedek sporcu hakkı vardır. Sporcu sayısı elemeler ve finaller arasında değişmez. Her sporcu değişikliği, katılacağı yarışmadan 2 ( iki ) saat önce yazılı olarak Başhakeme bildirilecektir.

SU TOPU NEDİR? SU TOPU OYUN KURALLARI:

Su topu, 7’şer kişiden oluşan 2 takımla 2 yarı – 4 periyot süresince suda yüzerek ve topu kaleye sokmaya çalışarak oynanan bir oyundur (6 oyuncu, 1 kaleci, 7 de yedek oyuncu vardır). Oyuncu değişikliğinde sınır yoktur. Oyun 7’şer dakikalık 4 devreden oluşur. Oyuncular sadece oyun durduğunda, yani periyot aralarında ya da gollerde değiştirilebilir. Tüm oyun içinde 2 mola hakkı vardır. Periyot araları 2 dakika, molalar da 1 dakikadır. Molalarda havuzdan hiç çıkılmaz, oyuncular kendi yarı sahalarına çekilip taktiklerini alırlar.Bir oyuncu 3 şekilde oyundan atılabilir.

20 saniye kuralı: 20 saniye ya da bir atak boyunca oyuncu dışarıda kalır. Bir oyuncu en fazla üç kez bu cezayı alabilir. Üçüncü kez aldığında bir daha oyuna dönemez ve yerine yedek oyunculardan biri girer.

Değişmeli atılma kuralı: Atılan oyuncunun yerine yedek oyuncu girer.

Değişmesiz atılma kuralı: Direkt olarak rakibi sakatlamaya yönelik yumruk ve kafa darbeleri gibi hareketler oyundan ihraç ettirir ve yerine oyuncu giremez.

Su topu, süratli bir takım oyunudur ve oyuncuların iyi yüzücüler olmalarının yanı sıra, ciğer kapasitelerinin de çok yüksek olması gerekir.

su topu nasıl oynanırSu topu, 1870’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış; kuralları belirlenmiş olarak ise ilk kez 1890 yılında İngiltere ile İskoçya arasında oynanmıştır. 1900 yılında da Olimpiyat Oyunları’nda yer almıştır. Su topunun uluslararası yönetim organı, Amatör Yüzme Federasyonu’na (FINA) bağlı Uluslararası Su topu Yönetim Kurulu olup, 1908’de kurulmuştur. 1920’li yıllarda su topunun güç ve yetenek isteyen spor dalı olmasını sağlayan derin havuzlar kullanılmaya başlanmıştır. 1937 yılında ise FINA, su topu oyununun tam şişirilmiş, pas yapma becerisi yüksek topla oynanmasını karara bağlamıştır. Günümüzde Amerika ve İngiltere dışında, İtalya BDT ve Macaristan’da da çok yaygın bir spor dalıdır.

Su topu yurdumuzda 1930 yılında ele alınmaya başlandı. Başlangıçta yüzme antrenörü Tegethoff’un büyük çabaları görüldü: ancak bu çalışmalar kulüplerdeki eleman azlığı ve havuz yokluğu nedeniyle gelişemedi.

İlk sutopu maçı 1931’de açılışı aynı yıl yapılan, Büyükdere Yüzme Havuzu’nda düzenlendi. Bu karşılaşmalara Beykoz, Beylerbeyi, Deniz Lisesi ve Galatasaray takımları katıldı. 1932 yılında Fenerbahçe ve ISK su topu takımları kuruldu. Su topunda yurt dışında da ilk milli maç 1934 yılında Sovyetler Birliği ile yurt içinde yabancılarla ilk maç ise 1937’de Macarlar ile oynandı. 1966 Avrupa Şampiyonası’na katılan takımımız elenirken, 1975 yılında Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası’nda katılan ilk takımımız oldu. 1979 yılında İYİK ilk defa Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası’nda ilk 8 takım arasına kalmayı başardı. 1985 yılında İstanbul’da düzenlenen Balkan Büyükler Sutopu Şampiyonası’nda takımımız başarılı olamadı. 1992’de Türkiye Büyükler Sutopu Ligi deplasmanlı hale getirildi. 1994 yılında yapılan Avrupa Sutopu Birliği Şampiyonası elemelerinde ise 2. olan Türkiye, play-off’a kalmayı başardı. Aynı yıl federasyon tarafından düzenlenen Uluslararası İspolo Gençler Sutopu Şampiyonası’nda Ümit Genç Milli Takım birinci geldi ve ilerisi için ümit verdi.

Bu spor dalı, “Yüzme, Atlama, Su Topu Federasyonu”na bağlıdır.

Genel Kurallar:
– Havuzun boyu 33 metre (minik takımlar ve kadınlar için 25 metre) ve eni 20 metre olmalıdır. Sutopu derinliği en az 1.90 ile 2.00 metre arasındaki havuzlarda oynanır.
– Kaleler yükseklik olarak 90 santimetre ve iki yan direğin arası 3 metre olarak yapılmıştır.
– Her takımda toplam olarak 13 oyuncu bulunur. Bunların 7’si (1 kaleci ve 6 oyuncu) oyuna başlar.
– Takımlardan biri mavi ve diğeri de beyaz takkeler (bone) takmak zorundadırlar. Hakemlerin daha rahat iletişim kurmaları için bu bonelerin üzerinde 1 ile 13 arasında numaralar bulunur.
– Havuzun kenarında 2 metre, 4 metre ve 7 metreyi belirten koniler bulunur.Sutopu maçları dört tane 7 dakikalık devre olmak üzere toplam 28 dakikadan oynanır. Bu devreler arasında 2 dakikalık molalar vardır. Eğer bir oyunun mutlaka bir kazananı olması gerek ise ve durum beraber ise iki tane 3’er dakikalık devre oynanır. Eğer beraberlik hala bozulmamışsa altın gol devreleri oynanır. Ve maç bir takım gol atana kadar uzar.
– Her devre oyuncuların kaleyi yan kulvarlara bağlayan kulvarlara dizilmesiyle baslar. Hakem düdük calip topu tam ortaya bırakır. Hakemin düdüğü ile yüzmeye başlayan en hızlı oyunculardan hangisi topu ilk olarak alırsa o oyuncunun takımı devreye baslar.
– Bir atağın gol sayılabilmesi için topun hepsinin kale çizgisini geçmesi gerekir.
– Her takımın atak yapabilmeleri için 335 saniye vardır. Bu zaman havuzun kenarlarındaki oyuncular, antrenörler, hakemler ve seyirciler tarafından rahatça görüntülenen kronometrelerle belirtilir. Bu süre bittiği zaman kronometreden “gonk”
sesi gelir ve hakem topu diğer takıma verir.
– Oyuncu değişikliği sadece molalarda, gollerde ve devre aralarında yapılabilir. Eğer bir oyuncu çok kötü durumda ise hakeme belirterek kalenin arkasına geçer ve onun yerine biri girer. Bir takımın sinirsiz oyuncu değiştirme hakki vardır.
– Her takım mola alma hakkına sahiptir.. Molalar ancak antrenörler tarafından istenir. Oyuncular istedikleri biçimde dizildikten sonra havuzun ortasındaki kalecinin pası atmasıyla oyun tekrar baslar.

Fauller ile ilgili Kurallar:
– Sutopundaki faul çeşitlerinden biri de normal fauldür. Normal fauller birçok kez yapılabilir. Hakemler normal faulü bunlar yüzünden verirler:
1) Topu iki elle tutmak (oyuncular için),
2) Topu sürerken topun suyun altına girmesi,
3) Elinde top olmayan karşı takım oyuncusuna müdahalede bulunmak,
4) Karşı takım oyuncusunu itmek, ve
5) 35 saniye içinde topu kullanmamak.
Hakem bir takıma normal faul verdiği zaman o takım serbest atış ile ödüllendirilir. Bu serbest atış 3 saniye içinde kullanılmalıdır. Bunu kullanmak için topun elden çıkması yeterlidir. Atisi kullanacak olan oyuncu 7 metre dışında olmadığı sürece sut çekemez.

– Sutopundaki başka bir faul biçimi de atılma diye adlandırılır. Atılmaya bunlar sebep olur:
1) Tekme atmak veya vurmak,
2) Suratına kasti olarak su atmak,
3) Serbest atış kullanılmadan topa müdahale etmek,
4) Hakemle konuşmak,
5) Topu tutmayan bir oyuncuya vurmak, tutmak, vb.
Eğer bir oyuncuya atılma cezası verilmişse o oyuncu kalenin yanındaki kulvarların arasına girer ve 20 saniye boyunca oyun dışında kalır. Hakem tarafından verilen işaretle oyuncu bir daha oyuna girer. Eğer ayni oyuncu 3 kere atılma cezası alırsa oyundan tamamen çıkar ve onun yerine biri girer. Buna “değişmeli atılma” denir.
– Eğer bir oyuncuya kasti olarak ve sakatlayıcı bir biçimde müdahale olursa, hakem o oyuncuyu oyundan atar. Böylece oyuncu bir daha oyuna giremez, fakat yerine biri de giremez. Buna da “değişmesiz atılma” denir.
– Eğer gol atma şansı fazla olan bir oyuncuya 4 metre çizgisi içinde sert bir faulde bulunulursa hakem tarafından penaltı ile ödüllendirilir. Penaltı 4 metre çizgisinden kullanılır. Penaltıya bunlar sebep olur:
1) Gol atma şansı olan oyuncuyu tutmak onu engellemek,
2) Kaleci ya da oyuncu tarafından kale ile oynanması,
3) Kalecinin topu suya batırması.

Atlama:

Atlama yüzme havuzu veya dalış havuzuna değişik yükseklikte tramplen veya kulelerden akrobatik olarak atlama sanatıdır. Sporcular dalışlarının zorluk derecesi ve bu dalışlar’ teknik olarak icra şekillerine göre puan alırlar. 4 temel atlama yarışı erkeklerde ve kadınlarda 3 m tramplen ve 10 m kuledir. Dünya şampiyonası aynı zamanda 1 m tramplen atlayışına da sahne olur. Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu Olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonasında, Dünya Gençler Şampiyonasında ve Dünya Atlama Kupasında kuralları belirler.

Atlet Özellikleri

Sporcular hem esnek hem de havada vücutlarını kontrol edebilecek kadar güçlü olmalıdırlar. Bacaklar, kollar ve eklemler çok iyi bir durumda olmalıdır. Sporcular genelde 14-16 yaş arasında en iyi dönemlerini yaşarlar.

Havuz

Atlama yarışmaları, tramplen veya kuleden daima havuzlarına veya yüzme havuzlarına atlayarak yapılır. Havuzların şekli ve derinliği değişkendir. Bazı yarışmalar normal havuzların daha derin kısımlarında yapılır. Kulenin ve tramplenin kaymayan özel bir yüzeyi vardır ve el merdiveni ile değil normal merdivenle ulaşılır. 10 m kulenin altında minimum derinlik 3.5 m, diğer yükseklikler için ise minimum 1.8 m olmalıdır.

Skor Tutma

Dalıcılar her turda belirli bir deneme sayısı hakkına sahiptir; bu erkekler için genelde 6, kadınlar içinse 5’tir. Her dalış takla ve twist gibi çeşitli elemanlardan oluşmalıdır. Yarışma öncesi organizatörler gerekli koşulları belirler. Sporcular sadece bu zorunlu hareketleri yapışlarıyla değil aynı zamanda suya girişleriyle de puan alırlar, su sıçratmadan suya girmek ekstra puan getirir.

Skor

Olimpiyat ve diğer dünya şampiyonalarında 7 hakem bulunurken diğer yarışmalarda 5 hakem vardır. Her hakem her sporcuyu 10 üzerinden değerlendirir; sıçrama, uçuş ve suya girme üçer puan üzerinden değerlendirilir (10. puan hakemlerin takdiridir). Skorlar girildikten sonra en yüksek ve en düşük olanlar elenir ve elde edilen sayı hareketin daha önceden belirlenmiş zorluk katsayısı ile çarpılır.

Hareketler

Tanınmış 91 kule ve 70 tramplen dalış’ vardır. Bunlar altı gruba ayrılır; ileri, geri, ters, içe doğru, burgulu ve arada kalkarak. Amuda kalkarak yapılan dalışlar için sadece 10 m kule kullanılır; diğer dalışlar ayakta yapılır.

Maraton Yüzme ise 10 km lik mesafeyi Kadın ve Erkek sporcular yüzerek tamamladıkları parkurdur. 

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Yüzme Federasyonu