Serbest Stil Kayak


Serbest stil kayak, kayağın en dinamik formlarından biridir. 1930’larda Norveç’te, Alp Disiplini ve düz yarışların antrenmanlarında yarışçıların akrobatik hareketler sergilemeleriyle ortaya çıkmıştır. Serbest stil kayağın iki ana türü mogul ve aerial’dır.

Mogul:

Mogul stili “mogul” adı verilen küçük çıkıntılarla dolu yüksek bir tepeden aşağı doğru kayarken iki rampanın üzerinden atlama kuralına dayalıdır.

Aerial:

Aerial stili ise bir rampa üzerinden atlayıp havada dönüşler ve spinler içerir.

Acro

Üçüncü tür acro ise daha sınırlı şekilde uygulanmaktadır. Olimpiyat sporu olarak kabul edilmeyen acro, bir tepe üzerinde yapılan jimnastik hareketleri ve dansın bir araya gelmiş biçimidir.

Kayakçı Profili:

Serbest stil kayakçıları için fiziksel dayanıklılık ve teknik beceri vazgeçilmezdir. Bireysel yaratıcılık ve ifade önceliklidir. Yarışçılar benzer hazırlanma yöntemleri uygular. Acro ve Mogul kayakçıları su geçirmez kıyafetler, denge için batonlar, twin-tip kayak takımları, kask ve kayak gözlükleri kullanırlar. Aerial kayakçıları ise baton kullanmazlar. Bazı serbest stil kayakçıları ayaklarında kayak takımlarıyla birlikte tramplen üzerinden atlayarak çalışır. Sezon dışı dönemlerde, aerial kayakçıları sonunda göl ya da havuz bulunan yapay rampalardan atlarlar.

Pistler:

Mogul, aerial ve acro stillerinin her biri farklı parkurlara sahiptir. Mogul parkurları tamamı eğimli olan en dik parkurlardır. Mogul tümsekleri arasında yaklaşık 3.5m vardır. Mogul sloplarda kullanılan bayırların sıcaklığı, 24-32 derece arasında sabitlenir.

Aerial parkurunda her biri farklı eğimli dört aşama bulunur: inrun(parkur içi hız), table, iniş alanı, bitiş alanı. Inrun adlı kalkış rampasının inişi, 20-25 derece kadardır, sonra table adlı alanda düzleşir. İniş alanı 37 derecelik bir açıyla inşa edilmiştir ve bitiş alanı tamamen düzdür.

Acro parkuru tek aşamadan oluşan tek bir bayırı içerir.

SERBEST STİL KAYAK YARIŞMA ALANLARI

Yarışma Alanları Tanıtımı

Palandöken Kayak Merkezi
3271m’lik Palandöken Dağı şehir merkezine 4km uzaklıktadır. Snowboard ve Serbest Stil Kayak sporlarının yarışları bu merkezde düzenlenecektir.

Serbest Stil Kayak Yarışma Alanları
Bütün Serbest Stil Kayak yarışma alanları Palandöken Kayak Merkezi’nde yer almaktadır.

Kayak Kros Yarışma Alanı
Pist uzunluğu 734 metre, pist genişliği 30-50 metre, irtifa farkı 178 metre, ortalama eğim 25%’tir.

Mogul
Pistin başlama noktası yüksekliği 2735 metre, bitiş noktası yüksekliği 2605 metre, irtifa farkı 130 metre, pist uzunluğu 300 metre, ortalama eğim %43’tür.

GENEL KURALLAR

Katılım
FISU spor faaliyetlerine aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:
a) FISU’ya üyeliği olan kuruluşlar (birlikler)
b) FISU’ya üyeliğin bulunmadığı durumlarda:

1. Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verdiği ülkeler.
2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce tanınmayan Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne sahip ülkeler aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla FISU spor faaliyetlerine katılabilirler.

Katılacakları spor dalının bağlı olduğu bir ulusal federasyon bulunması ve bu ulusal federasyonun ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyona üye olması gerekmektedir.
Hangi ülkelerin hangi spor dalına katılacağına Yönetim Kurulu karar verir.
Sadece aşağıdaki şartları taşıyanlar sporcu olarak FISU Kış Oyunları’na katılabilir:
a) Sadece ulusal yüksek öğrenim kurumlarınca tanınan üniversite ve üniversiteye eş değer enstitülerde eğitimine devam etmekte olan öğrenciler.
b) a) bendinde belirtilen eğitim kurumlarından, oyunların yapıldığı tarihten bir önceki dönemde diplomalarını almış olan öğrenciler.

 • Yukarıdaki durumlara ek olarak 2.000.000’dan daha az sayıda nüfusu olan ülkeler ve 5.000’den daha az sayıda üniversite öğrencisine sahip ülkelerde lise öğrencileri FISU faaliyetlerine katılabilirler.
 • Ancak lisede en az 2 yıldır okuduklarının kaydını sunmaları gerekmektedir.
 • Yukarıdaki durumlardan yararlanmak isteyen ülkeler başvurularını, katılmak istedikleri faaliyetten en az 6 ay önce FISU Yönetimine yapmak zorundadır. Yapılacak başvuru ile birlikte ilgili ülkenin yüksek öğrenim kurumunca hazırlanacak belgeler de gönderilmek zorundadır.

Bütün sporcular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) Temsil ettikleri ülkenin vatandaşı olmak.
b) Faaliyetin yapıldığı yıl, 01 Ocak itibari ile 17 yaşından küçük 28 yaşından büyük olmamak.

YARIŞMA KURALLARI

 • Yarışmalar, Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS) güncel teknik kural ve düzenlemelerine göre düzenlenecektir.
 • Herhangi itiraz durumunda İngilizce kural kitapçığı geçerli sayılacaktır.
 • Spor faaliyetinde içerik veya disiplinle ilgili itirazlar, hakemler veya ilgili uluslar arası federasyonun düzenlemelerinde belirtilen görevliler tarafından jüriye iletilir. Kafile başkanı veya vekili jüri kararına itiraz edebilir.
 • Ancak bu itiraz uluslar arası federasyonun düzenlemelerine göre yazılı olarak tahkim kuruluna iletilmelidir. Bu tip itirazlar elli (50) ABD Dolari depozit ödemek kaydıyla yapılabilir. Söz konusu ödenen miktar, itiraz haklı bulunduğu
  taktirde geri iade edilecektir.
 • Yapılan itirazla ilgili nihai karar verildiğinde, zaman kaybetmeden itirazda bulunan ülkenin kafile başkanına rapor edilmelidir.Yukarıdaki durumlara göre yapılan itirazlar kafile başkanı veya vekilince yazılı olarak hadisenin
  üzerinden 6 saat geçmeden FISU Başkanı’na veya Genel Sekreteri’ne sunulur.

Yarışma Disiplinleri:

Erkekler     Kayak Kros     Mogul
Bayanlar     Kayak Kros     Mogul
Katılımcı Sayısı:  Her ülke

Erkekler Altı (6) yarışmacının sadece dört (4) tanesi yarışmaya katılabilir.

Bayanlar Altı (6) yarışmacının sadece dört (4) tanesi yarışmaya katılabilir.

İlk Genel Teknik Toplantıda, Delegasyon Başkanı veya temsilcileri resmi akredite yarışmacılar listesini konfirme etmeli ve imzalamalıdır.

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Kayak Federasyonu