Kayaklı Koşu

Kayaklı koşu, klasik ve serbest stil olmak üzere ikiye ayrılır. Yarışlar 400 m’lik uzunluklardan başlayarak 50 km veya daha uzun maratonlara kadar gider. Klasik yarışlarda yarışçılar uzun düz adımlar kullanır ve önceden belirlenmiş olan patikalarını sadece sollayıp öne geçme amacıyla terk ederler. Daha hızlı olan serbest disiplindeyse, kayakçılar değişimli kayakların üstünde pateni anımsatan hareketler yapar.

Yarışçı Profili:

Bir kayaklı koşu yarışçısı mükemmel bir tekniğin yanı sıra büyük oranda güce ve dayanıklılığa ihtiyaç duyar. Kışın kar üstünde yapılan antrenmanlar, yazın bisiklete binmek, koşmak ve patenle aralıksız devam ederek atletlerin fiziksel ve zihinsel gücünü arttırır.

Yarışmanın Ana Kuralları:

Kayaklı koşu parkurları çok çeşitlilik gösterir; ama uluslararası yarışma kurallarına göre bir parkur eşit oranda yokuş yukarı (eğim oranı 18/9), yokuş aşağı ve engebeli zemine sahip olmalıdır. Sürat yarışlarında en yüksek noktayla en alçak nokta arasındaki fark en fazla 30m’dir. 15 km ve üzerindeki yarışlardaysa fark 200m’yi geçmemelidir.

Mesafe Almak:

Klasik stil kayakçılar içinde çapraz uzun adım, çift baton ve balıksırtının da (tırmanışlar için) bulunduğu birçok teknik kullanırlar. Serbest stilciler de bu geleneksel yöntemleri kullanırlar; ama kayaklarının kenarlarına, buz kaykaycılarınınkine benzer bir açı verirler. Çapraz uzun adımda kayaklar birbirine paralel durur ve işaretli alanlardan uzakken patikalarında yer alırlar. Çift baton tekniğinde kayakçı her iki batonu da aynı anda kara saplar ve iki kayağın birlikte ilerleyebilmesi için büyük bir güçle aynı anda çeker.

Ceza Maddeleri

Klasik yarışlarda yarışan kayakçılar, parkurun sonunda bulunan işaretli alanın dışında değillerken ilk talebin hemen ardından kendilerinden daha hızlı bir yarışçının kendisini geçmesine izin vermesi halinde cezalandırılabilir. Ayrıca kayakçılar klasik olmayan teknikleri kullanmaları halinde diskalifiye olabilirler. Herhangi bir yarışta; başka bir yarışçıya engel olmak, yanlış başlangıç yapmak, yanlış cilalamak, sürtünmek ya da yarış sırasında kayağı temizlemek cezalandırılır. İkili kovalama (double pursuit) olarak bilinen yarışlarda hem klasik stil hem serbest stil teknikleri kullanılır. Bu stilde bir yarışta iki parkur vardır. Biri klasik biri serbest stil kayağı gerektirir. İki parkur arasında yarışçılar kıyafetlerini ve ekipmanlarını değiştirmek için durmalıdırlar. Çünkü bu stillerde kullanılan kayaklar ve batonlar birbirinin yerine geçmeye uygun değildir. Buna rağmen zaman akmaya devam eder ve kazanan bitiş çizgisine ilk ulaşandır.

KAYAKLI KOŞU TESİSLERİ

Yarışma Alanı Tanıtımı

Kandilli Kuzey Disiplini Kayak Merkezi, 160 hektar alan üstüne inşa edilip 2011 Üniversiade sırasında Kayaklı Koşu, Biathlon ve Kuzey Kombine ( Kayaklı koşu kısmı) yarışma alanı ve daha sonrasında da yılın 12 ayı topluma çok amaçlı spor alanı olarak hizmet edecektir. Erzurum kent merkezine 46 km. uzaklıktadır.

Kayaklı Koşu Yarışma Alanı

Kandilli Kayaklı Koşu Alanı, 2.5 km ve 3.75 km kırmızı ve 2.5 km, 3.75 km ve 5 km mavi pistler ile iki adet ( 1.6 km ve 1.3 km ) sprint pistleri ile birlikte kayaklı koşu stadyumu, yarışma yönetim binası ve hizmet binaları, her takım için vax kabinleri, kayak deneme alanı, sporcu ısınma pisti, seyirci alanı ile VIP ve medya için çadırlar ve park alanlarına sahiptir. Bütün pistlerve stadyum, yapay kar araçları ile donatılmıştır.

Pistlerin Teknik Verileri

Pistin Adı                         Uzunluk(mt)           HD           MC       TC         LP        HP
Sprint Kırmızı (Serbest)    1297                     22             19          30      1713     1735
Sprint Mavi (Klasik)          1600                     22             19          40      1713     1735
2.5 km Mavi                      2500                     51             32          82      1713     1764
2.5 km Mavi                      3750                     54             34         122     1710     1767
5 km Mavi                         5000                     57             42         160     1710     1767
2.5 km Kırmızı                  2500                     54             32          86      1713     1767
3.75 km Kırmızı                3750                     54             32          127    1713     1767

HD: Yükseklik Farkı MC: Azami Tırmanma TC: Toplam Tırmanma LP: En Alçak Nokta HP: En Yüksek Nokta

GENEL KURALLAR
Katılım
FISU spor faaliyetlerine aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:

a) FISU’ya üyeliği olan kuruluşlar (birlikler)

b) FISU’ya üyeliğin bulunmadığı durumlarda:

1. Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verdiği ülkeler.

2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce tanınmayan Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne sahip ülkeler aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla FISU spor faaliyetlerine katılabilirler.

  • Katılacakları spor dalının bağlı olduğu bir ulusal federasyon bulunması ve bu ulusal federasyonun ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyona üye olması gerekmektedir.
  • Hangi ülkelerin hangi spor dalına katılacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Sadece aşağıdaki şartları taşıyanlar sporcu olarak FISU Kış Oyunları’na katılabilir:
a) Sadece ulusal yüksek öğrenim kurumlarınca tanınan üniversite ve üniversiteye eş değer enstitülerde eğitimine devam etmekte olan öğrenciler.
b) a) bendinde belirtilen eğitim kurumlarından, oyunların yapıldığı tarihten bir önceki dönemde diplomalarını almış olan öğrenciler.
Yukarıdakilere ek olarak 2.000.000’dan daha az sayıda nüfusu olan ülkeler ve 5.000’den daha az sayıda üniversite öğrencisine sahip ülkelerde lise öğrencileri FISU faaliyetlerine katılabilirler.

Ancak lisede en az 2 yıldır okuduklarının kaydını sunmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki durumlardan yararlanmak isteyen ülkeler başvurularını, katılmak istedikleri faaliyetten en az 6 ay önce FISU Yönetimine yapmak zorundadır. Yapılacak başvuru ile birlikte ilgili ülkenin yüksek öğrenim kurumunca hazırlanacak belgeler de gönderilmek zorundadır.

Bütün sporcular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

a) Temsil ettikleri ülkenin vatandaşı olmak.
b) Faaliyetin yapıldığı yıl, 01 Ocak itibari ile 17 yaşından küçük 28 yaşından büyük olmamak.

YARIŞMA KURALLARI

Yarışmalar, Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS) güncel teknik kural ve düzenlemelerine göre düzenlenecektir. Herhangi itiraz durumunda İngilizce kural kitapçığı geçerli sayılacaktır. Spor faaliyetinde içerik veya disiplinle ilgili itirazlar, hakemler veya ilgili uluslararası federasyonun düzenlemelerinde belirtilen görevliler tarafından jüriye iletilir. Kafile başkanı veya vekili jüri kararına itiraz edebilir. Ancak bu itiraz uluslararası federasyonun düzenlemelerine göre yazılı olarak tahkim kuruluna iletilmelidir. Bu tip itirazlar 50 ABD Doları depozit ödemek kaydıyla yapılabilir. Söz konusu ödenen miktar, itiraz haklı bulunduğu taktirde geri iade edilecektir.

Yapılan itirazla ilgili nihai karar verildiğinde, zaman kaybetmeden itirazda bulunan ülkenin kafile başkanına rapor edilmelidir.
Yukarıdaki durumlara göre yapılan itirazlar kafile başkanı veya vekilince yazılı olarak hadisenin üzerinden 6 saat geçmeden FISU Başkanı’na veya Genel Sekreteri’ne sunulur.

Yarışma Disiplinleri

Erkekler                                         Bayanlar
Bireysel 10 km C                           Bireysel 5 km C
Sprint F                                          Sprint F
Pursuit (7.5 C+7.5 F)                     Pursuit (5 C+5 F)
Bayrak (4×10 km CCFF)               Bayrak (3×5 km CFF)
Team Sprint                                   Team Sprint
Mass Start 30 km F                       Mass Start 15 km F

C: Klasik
F: Serbest
Pursuit without a break: Aralıksız Takip
Team Sprint: Takım Sprint
Mass Start: Toplu Çıkış
Katılımcı Sayısı: Her ülke aşağıdaki sayıda sporcuyla yarışmalara katılabilir.
Erkekler
Bayrak yarışmalarında 4, bireysel yarışmalarda en fazla 6 sporcuyla yarışabileceği toplam 8 sporcu.
Bayanlar
Bayrak yarışmalarında 4, bireysel yarışmalarda en fazla 6 sporcuyla yarışabileceği toplam 8 sporcu.

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Kayak Federasyonu