Kuzey Kombine

Kuzey kombine, kayaklı atlama ve kayaklı koşunun bir araya gelmiş halidir; iki gün süren bir rekabete dayanır. Birinci günde kayakla atlama, ikinci günde kayaklı koşu etkinlikleri gerçekleştirilir. Atletler yarışlarda bireysel, sprint ve takım halinde yer alırlar. Kuzey kombine Olimpiyatlarda, Dünya Kupası’nda, Dünya Şampiyonası’nda sadece erkekler dalında yer alır.

Kayakla Atlama:

 

Atlayışın dört evresi vardır: Inrun, havalanma, uçuş ve iniş. Sporcular atlama noktasına kolları sırtlarının arkasında hafif çömelerek yaklaşırlar. Atlarken doğrulup öne doğru uzanır ve yükseklik kazanmak için kayakları V şeklinde açarlar. Atlayışın sonunda, dizler bükülür ve bir ayak diğerinin önünde olacak şekilde telemark duruşunda yere inerler.

Kayaklı Koşu:

Kayaklı koşu yarışlarının başlangıç sırasını, bir gün önceki kayakla atlama yarışlarının sonuçları, puanların saniyeye dönüştürülmesiyle belirler. Birçok yarışmacı, kayağın iç kısmına kar gelmesine engel olacak şekilde açılandırdığı kayaklarıyla her bir bacağını öne atarak ayrışır. Buna ‘skating’ stili denir. Yarışmacı ilerledikçe ağırlık bir kayaktan diğer kayağa iletilir. Böylece saatte 30 km hıza ulaşabilirler. Kayaklı koşuda çizgiyi ilk geçen kazanır.

Yarışmacı Profili:

Kuzey kombine atletleri atlayışlar için cesarete, kayaklı koşular içinse güç ve dirence ihtiyaç duyar. Her iki disiplin de teknik olarak emek ister. Yarışmacılar teknik antrenmanlara, kardiyovasküler dayanıklılıklarını korumak için kullandıkları kadar çok zaman ayırırlar

KUZEY KOMBİNE TESİSLERİ

Yarışma Alanları Tanıtım
Erzurum Kayakla Atlama Tesisleri, Erzurum’un merkezinde yer alan Kiremitlik Tepe’de inşa edilmiştir.
Kandilli Kayaklı Koşu Tesisi, Erzurum’un batısında yer almaktadır. Kandilli Erzurum Şehir Merkezi’nden 37 km uzaklıktadır. Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine ve Biathlon yarışmaları Kandilli Kayak Tesisleri’nde organize edilecektir.
Kuzey Kombine Yarışma Tesisleri
Kuzey Kombine yarışmaları Erzurum’da yer alan K95 atlama rampası ile Kandilli’de yer alan 4 kayaklı koşu pistlerinde organize edilecektir.

2.5 km Mavi Pist

Pist Uzunluğu: 2500 m              Yükseklik Farkı: 51 m               En Düşük Nokta: 1713 m
Toplam Tırmanış: 82 m             Maksimum Tırmanış: 32 m       En Yüksek Nokta: 1764 m

2.5 km Kırmızı Pist

Pist Uzunluğu: 2500 m               Yükseklik Farkı: 54 m               En Düşük Nokta: 1713 m
Toplam Tırmanış:86 m               Maksimum Tırmanış: 32 m       En Yüksek Nokta: 1767 m

Normal Kule K 95

K 95 atlama kulesinin deniz seviyesinden en yüksek noktası 1995.23 m, en düşük noktası 1902 m. dir.

GENEL KURALLAR

Katılım
FISU spor faaliyetlerine aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:
a) FISU’ya üyeliği olan kuruluşlar (birlikler)
b) FISU’ya üyeliğin bulunmadığı durumlarda:

1. Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verdiği ülkeler.
2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce tanınmayan Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne sahip ülkeler aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla FISU spor faaliyetlerine katılabilirler.
Katılacakları spor dalının bağlı olduğu bir ulusal federasyon bulunması ve bu ulusal federasyonun ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyona üye olması gerekmektedir.

Hangi ülkelerin hangi spor dalına katılacağına Yönetim Kurulu karar verir.
Sadece aşağıdaki şartları taşıyanlar sporcu olarak FISU Kış Oyunları’na katılabilir:
a) Sadece ulusal yüksek öğrenim kurumlarınca tanınan üniversite ve üniversiteye eş değer enstitülerde eğitimine devam etmekte olan öğrenciler.
b) a) bendinde belirtilen eğitim kurumlarından, oyunların yapıldığı tarihten bir önceki dönemde
diplomalarını almış olan öğrenciler.

 • Yukarıdakilere ek olarak 2.000.000’dan daha az sayıda nüfusu olan ülkeler ve 5.000’den daha az sayıda üniversite öğrencisine sahip ülkelerde lise öğrencileri FISU faaliyetlerine katılabilirler.
 • Ancak lisede en az 2 yıldır okuduklarının kaydını sunmaları gerekmektedir.
  Yukarıdaki durumlardan yararlanmak isteyen ülkeler başvurularını, katılmak istedikleri faaliyetten en
  az 6 ay önce FISU Yönetimine yapmak zorundadır.
 • Yapılacak başvuru ile birlikte ilgili ülkenin yüksek öğrenim kurumunca hazırlanacak belgeler de gönderilmek zorundadır.

Bütün sporcular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

a) Temsil ettikleri ülkenin vatandaşı olmak.
b) Faaliyetin yapıldığı yıl, 01 Ocak itibari ile 17 yaşından küçük 28 yaşından büyük olmamak.

YARIŞMA KURALLARI

 • Yarışmalar, Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS) güncel teknik kural ve düzenlemelerine göre düzenlenecektir.
 • Herhangi itiraz durumunda İngilizce kural kitapçığı geçerli sayılacaktır.
 • Spor faaliyetinde içerik veya disiplinle ilgili itirazlar, hakemler veya ilgili uluslar arası federasyonun düzenlemelerinde belirtilen görevliler tarafından jüriye iletilir.
 • Kafile başkanı veya vekili jüri kararına itiraz edebilir. Ancak bu itiraz uluslararası federasyonundüzenlemelerine göre yazılı olarak tahkim kuruluna iletilmelidir. Bu tip itirazlar elli (50) ABDDolari depozit ödemek kaydıyla yapılabilir. Söz konusu ödenen miktar, itiraz haklı bulunduğutakdirde geri iade edilecektir. Yapılan itirazla ilgili nihai karar verildiğinde, zaman kaybetmeden itirazda bulunan ülkenin kafile başkanına rapor edilmelidir.
 • Yukarıdaki durumlara göre yapılan itirazlar kafile başkanı veya vekilince yazılı olarak hadisenin üzerinden 6 saat geçmeden FISU Başkanı’na veya Genel Sekreteri’ne sunulur.

Ekipman Kontrolü:

Üniversiteler Kış Oyunları’nda yapılacak malzeme kontrolü FIS Kıta Kupası’nda yapılan malzeme kontrolü ile aynı şekilde olacak. Atlama kıyafeti, kayaklar, sporcunun (bay-bayan) boyu ve ağırlığı yarışmadan önce kontrol edilir. Hiçbir sporcunun kontrolden geçmeyen ekipmanlarla yarışmasına izin verilmez. Yarışmaların birinci turunda rasgele herhangi bir sporcunun ekipmanları kontrol edilebilir. Yarışmanın ikinci turundan sonra en iyi 5 sporcunun ve kura ile belirlenecek 1 sporcunun
ekipmanları kontrol edilir. FIS düzenlemelerine uygun olamayan ekipmanlarla yarıştığı tespit edilen sporcu jüri tarafından diskalifiye edilir.

Yarışma Dalları:

Bireysel Gundersen             Bireysel Toplu Çıkış                               Takım
Bireysel Gundersen K 95     Bireysel Toplu Çıkış 10 km K 95           Takım Gundersen K 95
Takım   3×5 km
Katılımcı Sayısı:  Yukarıda konu edilen koşulları yerine getiren her ülke katılabilir. Bireysel yarışmalara 8 yarışmacıdan sadece 6’sı katılabilir. Takım başına 3 yarışmacı katılır

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Kayak Federasyonu