Karate

KARATE-DO’NUN TARİHİ 

Shotokanın tarihi , genelde tüm karate salonlarının duvarlarını süsleyen bir hocanın hayatını incelememizi gerektirir:Ginchin Funakoshi’nin.1869’da Shuri’de doğmuş, olan genç adam 15 yaşına doğru Sensei Azoto ‘nun talebesi olarak OKİNAWA-TE öğrenmeye başladı. AZOTO hocanın eğitimi eski prensesiplere sadık ve bir kata için 3 yıl gerek prensibini uygulayan bir şekilde idi. Azoto Hoca öğrencilerine bir katayı yüzlerce kez tekrarlatır ve bu aylar sürerdi.

Okinava adasının küçüklüğü göz önüne alınırsa , herkesin birbirini tanıdığı ortaya çıkar.bunedenle 1900’lere doğru Funukoshi hoca Kiyuna, Niigaki ve Sokon Matsumura ile çalıştı. Niigaki Funokoshi’ye günümüz shotokanında olan üç katayı öğretmiştir. Bunlar; NİSEİSHİ, UNSU ve SOCHİN.

1906’DA Funokoshi Hoca ilk Okinawa gösterisine katılmlştır. Okinawada yapılan bu gösteriye JAPON imparatorluk subayları da katılmışlardı.yinede funokoshi hoca ilk esas gösterisini ,1922’de TOKYO’da Butokukai tarafından organize edilen büyük bir spor bayramında gerçekleştirdi. Otarihte 53 yaşında idi ve bu gösteri onun tüm yaşamını değiştirmiştir.Kasım 1922’de funokoshi hoca RYU KYU KEMPO KARATE adlı ilk kitabını yazdı. Ancak buna karşılık karateyi tamamen açıklayan ve tüm kataların içinde olduğu kitabı KARATE-DO KYOHAN isimli ana eserini 1935 yazdı. Gichin Funakoshi yaşamının sonuna kadar JUDU’ nun kurucusu büyük usta JİGARO KANO için büyük saygı ve sevgi beslemiştir. JİGARO kano funokoshi eğitim görürken büyük bir hoca idi. Funokoshiyi kendi okulu olan kodokanda bir gösteri yapması için davet etmişti. TOKYOYA ilk geldiğinde funokoshi hoca çok sade bir hayat sürmeye başladı.İlk olarak Suidobashi’de bir talebe yatakhanesinin bekçiliği işini yapıyor diğer taraftan da derslerini veriyordu. Bundan hariç çok büyük bir IAI-DO hocası olan Nakayama’nın dojosundada dersler verdi. Daha sonraları üniversitelerde dersler vererek en büyük eğitim potansiyelini gerçekleştirdi. İlk üniversite kulübü,1924de Keio’da kuruldu. İkincisi Tokyodaki Ichiko’da sonralarıda 1926 ve 1927 lerde üç tane daha üniversite kulübü kuruldu. Bunlar:Waseda, Takushoku ve Shodai dir.İ şte bundan sonra funokoshi hocanın eğitimi müthiş şekilde sıçrama yaptı.1930 da kendisi ontane üniversite dojosu yönetiyordu.Tamamen modern tarzda yeni dojolar kurdu.Kendisi hemen heryerde dojolar açar oldu ancak bunların bazılarında kendisine karşı gelmeye başladılar. Funakoshi ,büyük dostu jigaro kanonun judoyu kurarken getirdiği sistemden büyük ölçüde esinlendi. Kyu ve Dan seviyeleri gibi hiyerarşi seviyelerini organize etti.Ancak 1927’den sonra bazı proplemler ortaya çıktı. Üç talebesi , Kendoda kullanılan koruyucuları giyerek serbest dövüşe girdiler.Bu olaya çok öfkelenen Funokoshi Sensei bu dojoya birdaha adımıı atmadı. Hironori Ohtsuka, Funakoshi hoca ile 8 yıl çalıştıktan sonra kendi stili olan WADO RYU’yu kurdu. Aslında Wado-Ryu(Barış Yolu) Funakoshinin eğitiminin bir şubesi gibidir. Katalardaki isim farklarını gören kişilerin zannettiğinin aksine bu iki sitil “kardeş” iki sitil niteliğindedir.Aslında kataların yorumu, isimlendirmeleri, çizimi gibi konularda bu iki stil arasındaki ayrılık bizzat shotokanın içindeki yorum ayrılıklarından daha ufaktır. Shotokanın inşası “935 de başlayıp bir yıl devam etti. Dojo Tokyonun Meijuroko semtinde idi. Shotokan başlangıçta stilin değil dojonun adı idi. “Kan” bina demektir. “Shoto” ise funakoshi hoca şiir yazdığında bu lakabı kullanıyordu ve “rüzgar altında sallanan çam ağaçları” anlamında idi.

1949’da Funakoshi hocanın talebelerinden İSAO OBATA J.K.A.’yı kurdu. Günümüzün büyük experleri olanKase, Oshima , Harada, Nakayama, Nishiyama gibi hocalar funakoshi hocanın ikinci derecede talebeleridir. Funakoshinin ilk talebeleri arasında ki yorum farklılıkları stillerin oluşmasına neden olmuştur. Mesela Hirinori Ohtsuka WADO RYU’yu, Shigeru Egami SHOTOKAİ’yi kurmuştur. Burada shotokai Shotokana en yakın stil olmuştur. Şu anda dünyada pek çok dojoda Funakoshi Hocanın resmi vardır ve binlerce karateka kendini shotokan ekolünün bir parçası olarak görür. Oysa çok azı Funakoshi Hocanın gerçek eğitiminden haberdardır. Geri kalan büyük bir çoğunluk ise Funakoshi Hocanın oğlu olan YOSHİTAKA FUNAKOSHİ’nin tekniğini çalışmaktadır. Ayrıvca yoshitaka hocanın bu dönemde tüberküloz olduğunu ve kısa bir döneme çok şey sığdırabilmek için çırpındığını yine çok az kişi bilir. Böylece alçak seviyede duruşlar, adeta yorgunluktan bitkin düşene kadarki nosyonlar Yoshiteka ile Shotokana girmiştir. Oysaki baba funakoshi daha yavaş ve kalıcı bir formasyonu tercih etmiş, fizik yanında beyin ve ruhun orantılı ve harmonik olarak gelişmesi gerektiğini düşünerek ona göre eğitim vermiştir. Günümüzün ana ekoolerinden olan shotokan , içinde pek çok birime ayrılmış olmasına rağmen, yinede tüm dünyada karatekaların %25’ini bünyesinde barındırmaktadır.

 KARATE-DO’NUN TEMEL PRENSİPLERİ:

Bir hareketi taklit etmek ve benzerini yapmak kolaydır.Oysa bu hareketin ne gaye ile yapıldığını anlayıp tatbik etmek zordur. Eğer temel prensipler bilinmiyorsa bu zorluktan çıkar imkansız hale gelir. Dojolarda yapılan kumite çalışmalarının fazlalığını görünce, bu çalışmaların bazını teşkil eden temel teorik prensipleri ihmal etmenin nelere mal olduğunu anlıyoruz. Temelsiz bir yapı inşa edilemeyeceğine göre, temel tekniksiz bir dövüş tekniği hiç olmaz. Karatenin temel prensiplerini iki ana gurupta topluyoruz.

1. FİZİKSEL PRENSİPLER:

a) Enerjinin serbest bırakılması: Tüm insanların aslında kendi bildiklerinden çok daha fazla bir enerji depoları vardır. Yaşamın akışı içinde insanlar, bu enerjinin yarısını bile kullanmazlar. Bununda nedeni bunun böyle olduğunu bilmemeleri en az eforla en uygun sonucu almaya çalışmaları.

Ancak bir tehlike anında bu iki sebebin ortadan kalktığı görülür. Ölüm ensenizdedir. Gücünüzün çok daha üzerine çıkabilmeli ve bunun içinde insan üstü bir efor serfetmelisiniz ki kurtulabilesiniz. Oysa o anda bunu yapmak öyle umutsuz bir haldir ki düşünün, varlığını bilmediğiniz, dahası inanmadığınız bir enerjiyi , hiç denemediğiniz bir efor ile harekete geçireceksiniz. Pek olur gibi gözükmüyor değil mi? İşte Karate çalışmalarının temel gayesi, bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve “çoğu veren azı hayli hayli verebilir” prensibinden hareketle, enerji deponuzun azamisini yine maximum kuvvetle her an harekete geçirebilmeyi öğrenmektir.
b) Kuvvet konsantrasyonu: Buda tamamen temel bir kuraldır, zira enerjiyi dağıtırsanız eforunuz tesirsiz kalır. Yani büyük bir gücü müthiş bir efor ile harekete geçirmek fakat bunu gerektiği gibi uygulayamadan heba etmek. İşte bu safhada teknik devreye giriyor. Demekki harekete getirilen bir gücü teknik ile konsantre etmek gerekiyor. İşte buda Karatenin vereceği bir diğer özellik.
c) Reaksiyon gücünün kullanılması: Bilinir ki her etkinin bir tepkimesi vardır ve genelde bu Fizikte Etki=Tepki olarak tanımlanır. Bir vuruş anında, vuruş noktasındaki yumruk, gücü karşı vucuda iletir; bundan doğan tepki ve şok yine bu yumruğa gelir. Vuranın yumruğu bunu yeniden vurulan noktaya iletemez ise kendi vücudunu büyük bir vibrasyon kaplar. Bunun sonucunda ise kol kırılmasından beyin kanamasına kadar çeşitli sonuçlar olabilmektedir. Demekki karateka vurduğu yerde absorbe edilmeden dönen artık titreşimleri kontrol altına alıp, aynen iade edebilmelidir. Ohalde ne yapmalı bu kişi?
Vurmayan yumruğun vuranınkine eşdeğer güçte bir hareketle zıt yönde çekilmesi (Hikite) ve vuruş anında tüm vücudun kesinkez hareketsizleşmesi gerekir.

Ayakların bastığı yerdeki duruş pozisyonu çok sağlam olmalıdır(Dachi).Atılan yumruk gücünü, yere basan ayaklardan almakta ve aynı şekilde oluşan vibrasyonu yere iletmektedir.
Kalça ve karının hareketi önemlidir. Bütün gerçek güç göbeğin altındaki Tande denilen yerden almaktadır; bunun için tüm karatekalar bunu anlamalıdır. Karın bölgesi insanın yaşam bölgesi vücudun ise ağırlık merkezidir. Usta dövüşçüler vurdukları zaman karın kaslarını en mükemmel şekilde kullanırlar.
d) Sıkışım ve gevşeme zamanlaması: Vuruş anında taş gibi sıkışım yapan vücut hep böyle tansiyon altında kalamaz. Mutlaka vuruşun ardından gevşeme gelmelidir.Fakat bu gevşeme tam olmaz; bazı adeleler hala sıkı kalacaktır.Vuruş anında vücudun çok şiddetli sıkışım yapması (kime) şarttır. Bu sıkışım anı nekadar kısa olursa , karşı tarafa verilen şok o kadar büyük olacaktır. Aynı zamanda hızla gevşeyen vücut, daha sonraki tekniklere hazırlanabilmesi için vücuda zaman tanıyacaktır. Demek ki Kime tam fakat kısa olmalıdır.
e) Solunum koordinasyonu: Solunuma bağımlı olarak vücut kuvvet ve zayıflık safhalarından geçer. Nefes alınırken adaleler gevşer ve sert bir hareket yapılmaz(atak veya defansta). Oysa nefes verirken ve bu esnada solunum bloke edilirse adaleler gereken sıkışımı yapabilir. Pratikte ciğerler hava dolu iken, bu havanın büyük bir bölümünü dışarı atarken hücum yapılır. Vuruş solunumun anlık durması ile olur ve bu sayede karın bölgesini sıkıştırmak mümkün olur. Demek ki aslında nefes iki zamanlı verilmektedir. Bir kısa ve bir uzun.Ardından hızla nefes alıp yeni tekniğe hazırlanmak gerekir. Daha önemlisi, karın ile nefes almayı öğrenmek gerekir.Nefes verme anındaki vuruşta bir patlama ve çığlık (kiai) olayının tümüne Kensei denir.
f) Reflekslerin gelişmesi: Reflex kontrol dışında yapılan hareket demek olup, bazı sitillerde çok önemli konumda olup bazı sitillerde ise istenmeyen bir yöndür. Eğer reflex zihinsel açıdan programlanabilmişse faydalıdır. Örneğin bir yaya aniden karşısına çıkan bir araba için üç konumdadır. Hiçbir şey yapmadan arabanın altında kalır Reflexle yolun boş tarafına sıçrayarak kurtulur. Kötü bir reflexle arabaya doğru gider ve arabaya çarpar.

Bir Tsukinin gelişide böyledir. Eğer mental reflex çalışılmıssa, reflex gerekli bloku yerinde yapacak ve bu esnada beyin bunu önceden düşünmemiş olacaktır.
g) Vuruş gücünün artırılması: Atemi:ate=darbe mi=vücut. Yani vurulan darbe, karatenin esasıdır. Bu boxtaki darbelerden çok farklıdır. Gaye bir vuruşla rakibe azami zararı vermektir. Bunun için: İnsan vücudunun en komple silahları kullanılır. Vuruş yüzeyi ufak olmalı ve derin enerji bir noktaya konsantre edilmelidir. Rakibin en çok zarar göreceği noktalar incelikle seçilmelidir. Vuruş sadece kolla değil tüm vücut ile gerçekleştirilmelidir.

ZİHİNSEL PRENSİPLER:
a) Kendi kendine hakim olabilme: Bir karateka kendine her şart altında hakim olmalıdır. Değişik ve zor durumlarda sakin, açık ve dikkatli olmalı ve ne yapacağı hakkında karşısındakine hiçbir ip ucu vermemelidir. Bir karateka nın beyni “mizu-nokokoro” yani “su yüzeyi gibi sakin” olmalıdır. Böylece karşıdan gelen her hareketi yansıtan bir ayna gibi aniden cevap verebilmelidir. Bunun için de en önemli katalar ve bilhassa temiz ve üzerinde düşünülmeden aksiyona cevap verme açısından ” ten-no kata “ çalışması çok önemlidir. Gözler “ruhun penceresi” olduğuna göre rakibin gözlerine bağlanarak onun niyetini önceden okumak gerekir.

b) Ataklık kazanma: Beyin asla dalmamalı, uyumamalı ve her an hazır olmalıdır. Öncelik ve üstünlük ancak insiyatifi elde tutmakla sağlanabilir.

KATA MÜSABAKALARININ ORGANİZASYONU:

1. Kata müsabakası, takım ve Ferdi turlardan oluşur. Takım maçları, üç’er kişilik takımlar arası müsabakalardan oluşur. Her takım yalnızca erkek veya bayandan oluşur. Ferdi Kata müsabakaları, erkeklerin ve bayanların ayrı olarak yarıştığı bireysel performans oluşur.
2. WKF Dünya Şampiyonasında ve Kıtasal Şampiyonalarda bir önceki şampiyonada dereceye giren dört kişi (Altın, Gümüş ve iki Bronz madalya sahipleri) kurada birbirinden ayrılır. Karate-1 Premier Lig müsabakalarında, müsabakanın bir gün öncesindeki WKF sıralamasında ilk sekizde olan müsabıklar kurada birbirinden ayrılır. Bu müsabıklardan birisi mevcut değilse yerine alt sıralamalardan birisi konulmaz.

3. Eğer müsabık sayısı 11-24 arasındaysa iki grup oluşturulur. İlk kata sonrası her gruptan ilk dört sporcu belirlenir. Daha sonra ikinci turda her gruptan ilk 3 belirlenir ve daha sonra madalya maçları normal prosedürle devam eder.

Kumite:

 

Erkek kumite takımı o turda dövüşen 5 kişi olmak üzere 7 kişiden oluşur.

Bayan kumite takımı ise o turda dövüşen 3 kişi olmak üzere 4 kişiden oluşur.

Sporcularda Giyinmesi Gereken Koruyucu Malzemeler:

 1. WKF (Dünya Karate Federasyonu) onaylı ellik, Bir müsabık kırmızı ve diğeri mavi giyecektir.
 2. Dişlik
 3. WKF onaylı vücut koruyucu(tüm müsabıklar için) ek olarak bayan müsabıklar için göğüs koruyucu.
 4. WKF onaylı incik koruyucu, Bir müsabık kırmızı ve diğeri mavi giyecektir.
 5. WKF onaylı ayak koruyucu, Bir müsabık kırmızı ve diğeri mavi giyecektir.
 6. Kagi zorunlu değildir ama kullanılacaksa WKF onaylı olmak zorundadır.

Karate Seviyeleri:

Karate giysilerine karate-gi, öğrencilerine ise karate-ka denmektedir. Antrenmanlar genel olarak Kihon, Kata ve Kumite olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

 • Kihon karatedeki temel tekniklerin parça parça çalışılması,
 • Kumite; antrenmanda yapılan dövüş alıştırması,
 • Kata ise sıraları önceden belli olan çeşitli tekniklerin uygulandığı karatenin sonraki nesillere aktarılması için oluşturulmuş alıştırmalardır.

Kuşaklar:

Karatede derecelenme kuşaklarla belirlenir. Bu kuşaklar beyaz ile başlar ve deneyim kazandıkça siyaha doğru devam eder. Renkli kuşaklar öğrenci seviyelerini; siyah kuşak ise ustalık seviyesini belirtir. Beyaz kuşak karateye başladığımız kuşaktır, sonrasında sırayla sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi ve siyah kuşak alınır. Kahverengi kuşak 3 seviyeden oluşur.Öğrenci seviyeleri “Kyu” ile ifade edilir, 8. Kyu’dan başlayıp 1.Kyu’ya kadar devam eder ve sonrasında ustalık seviyesi olan “Dan”lık derecesine geçilir.

Danlar ise 1. Dan’dan başlayıp 10. Dan’a kadar devam eder. Yani karatede tüm Danlar siyah kuşak takar ve karatede en yüksek derece 10. Dandir.

Kyu seviyelerinde 4 ayın sonunda bir üst seviyeye geçilebilir. Bunun için 4 ayın sonunda yapılan sınavda başarılı olunması gereklidir. Siyah kuşak almak için yaklaşık 4 yıl gibi bir zaman gerekmektedir. Bu süreçte sınavlarda başarılı olunduğu takdirde Dan, yani usta olunur ve siyah kuşak alınır.

Müsabakaya Çıkılmaması:

Müsabakaya çıkmayan ferdi yarışmacılar ya da takımlar (KIKEN) ile o kategoriden diskalifiye edilirler. Takım maçlarında bu durum meydana gelirse o turun skoru rakip lehine 8-0 olarak belirlenir.
KIKEN yarışmacıların o kategoriden diskalifiyesi anlamına gelir ancak bu durum yarışmacıların başka bir kategoride yarışmasını engellemez.

Hakemler:

 • Her bir müsabaka için hakem paneli bir Orta hakem (SHUSHIN), dört yan hakem (FUKUSHIN) ve bir Maç şefinden (KANSA) oluşur.
 • Kumite müsabakasında Orta Hakem, yan hakemler ve kansa müsabıklarla aynı ulustan ve ya aynı ulusal federasyondan olamaz.
 • Ayrıca tur/maçların idaresi için 2 Tatami Şefi, 1 tatami Şef Yardımcısı, 1 Skor Şefi, 1 Skor tutucu görevlendirilecektir. Burada istisna Olimpik faaliyetlerdir. Burada sadece 1 Tatami Şefi görev alacaktır.

MÜSABAKA SÜRESİ:
1- Kumite Müsabakalarının süreleri büyük erkekler ve büyük bayanlar için 3 dakika (Takım ve ferdi). 21 yaş altı kumite müsabakaları erkekler ve bayanlar için 3 dakikadır. Ümitler ve Gençler Bay-Bayanlar kumite müsabakaları 2 dakikadır.
2- Müsabaka süresi Orta hakem başlama işareti verdiğinde çalışmaya başlar ve her bir “YAME”
çağrısında durur.
3- Zaman tutucu bir gong ya da düdük ile son 15 saniye işaretini ve zaman bitti işaretini rahatça duyulabilecek şekilde verecektir.
4- Müsabıklar, tur aralarında, dinlenme ve ekipman değiştirmek için maç süresine eşit bir ara hakkına sahiptir. Bunun tek istisnası müsabığın ekipmanının renginin değişmesi gereken müsabakalarıdır.
Burada ara 5 dakikaya çıkar.

PUANLAR:

1. Skorlar aşağıdaki gibidir:
a) IPPON Üç puan
b) WAZA-ARI İki puan
c) YUKO Bir puan

2.Aşağıdaki kriterlere uyan ve 7 adet puan alınabilecek bölgelere uygulanan teknikler puan olarak değerlendirilir.
Puan Kriterleri
a) İyi şekil
b) Sportif davranış
c) Güçlü uygulama
d) Farkındalık (ZANSHIN)
e) İyi zamanlama
f) Doğru mesafe

3. IPPON aşağıdaki tekniklere verilir.
a) Jodan tekmeler
b) Fırlatılan ya da düşen müsabığa uygulanan puan alıcı teknikler

4.WAZA-ARI aşağıdaki tekniklere verilir
a) Chudan tekmeler

5.YUKO aşağıdaki tekniklere verilir.
a) Chudan ya da Jodan Tsukiler
b) Chudan ya da Jodan Uchi’ler

6.Ataklar aşağıdaki bölgelere yapılabilir.
a-Baş
b-Yüz
c-Boyun
d-Karın
e-Göğüs
f-Sırt
g-Yanlar

7. Müsabakanın bitiş işareti ile aynı anda uygulanan geçerli bir teknik puan olarak değerlendirilecektir. Teknik geçerli olsa bile müsabakayı durdurma anonsundan sonra yada süre bitiş zilinden sonra yapılmış bir teknik geçerli sayılmaz fakat ceza uygulanabilir.

 • Puan almak için, teknikler yukarıda belirtilen “Puan bölgelerine” uygulanmak zorundadır. Teknik atak yapılan bölge dikkate alınarak uygun kontrolde olmalıdır ve yukarıda bulunan 6 puan kriteri tamamen oluşmuş olmalıdır.

PUANLAR TEKNİK KRİTERİ:

IPPON (3 Puan): 1. Yüz-Baş ve boyun’a yapılan Jodan tekmeler

2. Fırlatılan, düşürülen, kendi kendine düşen ya dayakları yerden kesilen müsabıka uygulanan puan                                         alıcı teknikler
WAZA-ARİ (2 Puan): 1. Karın-Sırt ve yanlara vurulan Chudan tekmeler.
YUKO (1 Puan): 1. Puan alınabilecek olan 7 bölgeye yapılan Tsukiler.

2. Puan alınabilecek olan 7 bölgeye yapılan Uchiler.

UYARILAR VE CEZALAR:

CHUKOKU: CHUKOKU ilgili ceza kategorisinde ilk kez oluşan ufak kural ihlallerinde uygulanır.
KEIKOKU: KEİKOKU ilgili ceza kategorisinde ikinci kez oluşan ufak kural ihlallerinde ya da HANSOKU-CHUİ verilecek kadar ciddi olmayan kural ihlallerinde uygulanır.
HANSOKU-CHUI: Bu uyarı Diskalifiye uyarısıdır ve genellikle bu müsabakada önceden KEİKOKU’ su olanlara uygulanmasına rağmen HANSOKU hak edilmeyecek şekilde yapılan ciddi kural ihlalleri oluştuğunda da direkt olarak uygulanabilir.
HANSOKU: Bu ceza Diskalifiyedir ve çok ciddi kural ihlalleri sonucunda uygulanır. Bunun yanında bu müsabakada zaten verilmiş bir HANSOKU- CHUİ’si olan kişiye de uygulanacak sıradaki cezadır. Takım maçlarında HANSOKU olan sporcunun puanı sıfırlanacak ve rakibinin puanı 8 puan olarak tescil edilecektir.
SHIKKAKU: Bu ceza alan kişinin katılmak için kayıt yaptırmış olabileceği bütün kategoriler dahil olmak üzere tüm turnuvadan diskalifiyedir. SHİKKAKU Orta hakemin talimatlarına uymayan, kötü niyetli davranan, Karate-do prestijine ve onuruna zarar veren ya da turnuva kurallarına ve ruhuna aykırı hareketler yapanlara uygulanır. Takım maçlarında SHİKKAKU olan sporcunun puanı sıfırlanacak ve rakibinin puanı 8 puan olarak tescil edilecektir.

AÇIKLAMALAR:
I. 3 adet uyarı vardır; CHUKOKU, KEIKOKU ve HANSOKU CHUİ. Bu uyarılar yarışmacıya açık bir şekilde Kural ihlali yaptığını ve bir ceza uygulanmadan önce kural ihlali yapmaması için uyarıldığını anlatır.
II. 2 adet ceza vardır; HANSOKU ve SHIKKAKU, her ikisi de yarışmacının kural ihlali sebebi ile o turdan (HANSOKU) ya da tüm turnuvadan (SHIKKAKU) diskalifiyesi ile sonuçlanır. SHIKKAKU durumunda, alan kişiye Disiplin Kurulu tarafından daha ileri seviyede ceza verilebilir.

Gerekli Olan Açıklamalar:

 1. Bir raund, bir müsabakada finalistlerin belirlenmesi için bir yapılan her bir aşama anlamına gelir. Kumite müsabakasının elemesinde bir raund, bye çekenler de dahil olmak üzere müsabıkların yüzde ellisini eler. Bu anlamda raund hem elemede hem de röposajda uygulanır. Matriks ya da “round robin” sisteminde, bir raundda tüm müsabıklara aynı ‘pool’ içindeki tüm müsabıklarla karşılaşma hakkı verilir.
 2. ’Tur’’ İki müsabık arasındaki ferdi karşılaşmayı ifade ederken ‘’Maç’’ iki takım arasında geçen tüm
  turlar anlamına gelir.
 3. Müsabıkların sadece isimlerini kullanmak telaffuz ve kimlik belirlemede sıkıntı yaratacağından, WKF ID (Kimlik) numarası da kullanılmalıdır.
 4. Bir müsabakadan önce sporcular sıralanırken, sadece o müsabakada yer alacak olan sporcular
  sıraya gireceklerdir. Yedek(ler) ve antrenörler ayrı bir alanda oturacaklardır.
 5. Müsabakaya katılabilmek için erkek takımları en az üç müsabıkla, bayan takımları ise en az iki
  müsabıkla hazır olmalıdırlar. Müsabaka için gerekli sayıdan oluşmayan bir takım maçı kaybeder (kiken).
 6. Kiken ile diskalifiye durumunda, orta hakem işaret parmağıyla gelmeyen müsabık ya da takımın tarafını işaret eder ve Aka/Ao Kiken der. Daha sonra Aka/Ao no Kachi diyerek ve gereken işareti göstererek rakibi galip ilan eder.
 7. Dövüş sıra formu, Antrenör tarafından ya da takımdan biri tarafından sunulacaktır. Form teslim edildiğinde form açıkça okunabilir olmalıdır, aksi takdirde reddedilebilir. Liste, bu müsabakaya katılacak sporcuların ülkesini/kulübünü ve kemer rengini ve dövüşecek takım üyelerinin sırasını belirtmelidir. Müsabıkın ismi ve turnuva numarasının her ikisi de olmalıdır. Form Antrenör ya da görevlendirilen kişi tarafından imzalanmalıdır
 8. Antrenörler Sporcularının ya da takımlarının akreditasyon kartlarını kendi kartlarıyla beraber resmi masaya sunmak zorundadırlar. Antrenörler kendilerine gösterilen yerde oturmalı ve müsabakanın düzenini bozacak şekilde sözle ya da başka bir şekilde müdahale etmemelidirler.
 9. Eğer sıralamada bir hata varsa ve yanlış bir müsabık dövüşürse o zaman müsabaka sonucuna bakmaksızın o karşılaşma geçersiz ilan edilir. Bu tür hataları engellemek amacı ile her müsabakanın galibi tatamiden ayrılmadan önce masaya galibiyetini teyit ettirmelidir.

TERMİNOLOJİ:

Duruş – Dachi
Temel
Zenkutsu-dachi Öne Duruş
Kiba-dachi Yan Duruş
Kokustu-dachi Geriye Duruş
Diğer
Sochin veya Fudo-dachi Köklü Duruş
Hangetsu-dachi Yarım-Ay Duruşu
Sanchin-dachi Kum Saati Duruşu
Neko Ashi-dachi Kedi Duruşu
Shiko-dachi Sumo Duruşu
Doğal (Shizen Tai)
Heisoku-dachi Ayaklar ve Ayak Parmakları bitişik
Musubi-dachi Topuklar bitişik, Ayak Parmakları arası 90 derece
Hachiji-dachi Ayaklar omuz boyu açık ve yönleri dışa doğru
Heiko-dachi Ayaklar omuz boyu açık ve düz
Uchi Hachiji-dachi Ayaklar omuz boyu açık ve yönleri içe doğru
Teiji-dachi T-Duruşu
Renoji-dachi L-Duruşu
Blok – Uke
Age-uke Yukarı Blok
Soto Ude-uke Dış Ön Kol Blok
Uchi Ude-uke İç Ön Kol Blok
Shoto-uke Bıçak El Blok
Gedan-bari Aşağı Blok
Juji-uke/Kosu-uke X-Blok
Haishu-uke Ters El Blok
Kakiwake-uke İç Kama El Blok
Morote-uke Destekli Blok
Nagashi-uke Geniş (Süpürme) Blok
Tate Shuto-uke Bıçak El Blok (Kol Düz)
Yumruk – Tsuki
Temel
Choku-tsuki Öne Yumruk
Oi-tsuki Saldırı Yumruğu
Gyaku-tsuki Ters Yumruk
Kizami-tsuki Ön El Saplama
Sanbon-tsuki Üçlü Yumruk Kombinasyonu
Diğer
Ura-tsuki Yarım Yumruk
Kage-tsuki Kanca Yumruk
Mawashi-tsuki Dairesel Yumruk
Morote-tsuki Çift Yumruk
Yama-tsuki Dağın üzerinden Çift Yumruk
Age-tsuki Yükselen Yumruk
Tekme – Geri
Temel
Mae-geri Öne Kırbaç Tekme
Yoko-geri Keage Yana Kırbaç Tekme
Yoko-geri Kekomi Yana İtiş Tekme
Mawashi-geri Dairesel Tekme
Fumikomi-geri Aşağı İtiş Tekme
Ushiro-geri Geriye İtiş Tekme
Diğer
Ashi-bari Ayak veya Bacak Süpürme
Hiza-geri Diz Vurma
Namimae-ashi Geri Dönen Dalga Tekme
Mikasuki-geri Hilal Tekme
Gyaku Mawashi-geri Ters Dairesel Tekme
Kakato-geri Balta Tekme
Genel Terimler
Jodan Yüz Seviyesi
Chudan Mide Seviyesi
Gedan Alt Seviye
Sensei Eğitmen
Sempai Kıdemli Kuşak
Ken Yumruk
Seiken Öne Yumruk
Ippon-ken Tek Boğum Yumruk
Nakadaka-ken Orta Boğum Yumruk
Nukite Mızrak El
Ippon-nukite Tek Parmak Mızrak El
Dojo Çalışma Salonu
Shihai Müsabaka
Makiwara Yumruk atma tahtası
Hajimae Başla
Yamae Bitir
Enorae Gevşe
Mokso Nefes Çalışması
Seiza Resmi Diz Üstü Oturuş Pozisyonu
Gi Üniforma
Obi Kuşak
Kyu Ast Derece
Dan Kıdemlilik Derecesi
Shihan Üstat
Kumite – Dövüş
Sanbon Kumite Üç Adımlı Temel Dövüş
Gohon Kumite Beş Adımlı Temel Dövüş
Kihon Ippon Kumite Tek Adımlı Temel Dövüş
Jiyu Ippon Kumite Tek Adımlı Yarı Serbest Dövüş
Jiyu Kumite Serbest Dövüş
Japonca  Sayılar
1 Ichi 11 Ju-Ichi 21 Ni-Ju-Ichi
2 Ni 12 Ju-Ni 22 Ni-Ju-Ni
3 San 13 Ju-San 23 Ni-Ju-San
4 Shi 14 Ju-Shi 24 Ni-Ju-Shi
5 Go 15 Ju-Go 25 Ni-Ju-Go
6 Roku 16 Ju-Roku 26 Ni-Ju-Roku
7 Shichi 17 Ju-Shichi 27 Ni-Ju-Shichi
8 Hachi 18 Ju-Hachi 28 Ni-Ju-Hachi
9 Ku 19 Ju-Ku 29 Ni-Ju-Ku
10 Ju 20 Ni-Ju 30 San-Ju
Shotokan Kata Listesi
Kata Adı Hareket Anlamı
Heian Shodan 21 Barışçıl zihin
Heian Nidan 26 Barışçıl zihin
Heian Sandan 20 Barışçıl zihin
Heian Yondan 27 Barışçıl zihin
Heian Godan 23 Barışçıl zihin
Tekki Shodan 29 Demir At
Tekki Nidan 24 Demir At
Tekki Sandan 36 Demir At
Bassai Dai 42 Kaleye Hücum (Major versiyonu)
Kanku Dai 65 Gökyüzüne Bakış (Major versiyonu)
Empi 37 Kırlangıç Uçuşu
Jion 47 Keşiş’in Adı
Jitte 24 10 El
Hangetsu 41 Yarım Ay
Gangaku 42 Kaya üstünde Turna
Bassai Sho 27 Kaleye Hücum (Minor versiyonu)
Kanku Sho 47 Gökyüzüne Bakış (Minor versiyonu)
Chinte 33 Değişik Eller
Unsu 48 Bulut Eller
Sochin 40 İnsanlar arası barışın korunması
Nijushiho 33 24 Adım
Gojushiho Dai 62 54 Adım
Gojushiho Sho 65 54 Adım
Meikyo 33 Parlak Ayna
Wankan Kralın Tacı
Ji’in Keşiş’in Adı

 

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Karate Federasyonu