Hokey

Hokey branşı, 120 ülkede en popüler 3 branştan biri olan, 28 olimpik branştan birisidir. Hokey’in; olimpiyat oyunlarında, futboldan sonra en fazla seyirci kitlesine sahip ikinci branş olduğu ve 1908 yılından beri Olimpiyat oyunlarında var olan bu sporun, hokeyin ana branşı ve ilk şekli olduğu düşünülmektedir.

Açık alan ve Salon Hokeyi kategorilerinde oynanan bu branşta;

Açık alan hokeyi, hokeyin olimpiyat oyunlarında yer alan ve 91,40 m x 55,00 m ölçülerinde sentetik saha üzerinde, 3.66 m ile 2.14 m ölçülerinde kale ile, sahada 11, toplamda ise 16 kişilik takımlarla oynanan kategorisi olup;

Hokey Oyun Alanı

Salon hokeyi kategorisi ise daha çok açık alan hokeyine hazırlık evresi olarak, sporcuları kış dönemi içerisinde antrenmanlı tutmak amaçlı olarak oynanmaya başlanan, en fazla 44,00 m x 22,00 m, en az 36,00 m x 18,00 m saha ölçülerinde ve genelde hentbol oyun sahasında, 3.00 m ile 2.00 m ölçülerinde kale ile, sahada 6, toplamda ise 12 kişilik takımlarla oynanan kategorisidir. Sporcular bu branşı, 36,5–37 inch uzunluğunda, 737 gram ağırlığı geçmeyen ve genelde 91 cm uzunluğunda “stick” adı verilen sopalar ve 224–235 mm çevresi, 156–163 gram arasında ağırlığı olabilen sert bir topla oynamaktadırlar.

Hokey sopası ve top

Hokeyin, kadınlar ve erkekler için Milli Takımlar düzeyinde Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası, Dünya Hokey Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası turnuvaları olduğu gibi, kulüpler için de Avrupa Hokey Ligi gibi önemli turnuvaları bulunmaktadır.

Ülkemizde de, Hokey kulüplerinin katılımıyla oluşturulan Süper Lig ve Türkiye Şampiyonalarıyla faaliyetlerini devam ettiren Hokey’in 10,12,14,16,18,21 Yaş Altı ve Büyükler olmak üzere toplam 7 kategoride müsabakaları mevcut olup Avrupa Şampiyonaları 16 Yaş Altı ve daha üstü kategorilerde düzenlenmektedir.

Dünyada bu kadar popüler, ülkemizde ise yaklaşık 8.000 sporcu sayısıyla küçümsenmeyecek düzeyde olan Hokey alanında ne yazık ki ülkemizde çok sayıda çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, bu alanda yapılacak olan çalışmalara örnek teşkil etmek ve Hokey branşının geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde ki tarihi gelişimi ile ülkemize gelişi, gelişimi ve federasyon olarak branşı geliştirmek üzere yapılanlar ve mevcut durumu geliştirmek üzere yapılması gerekenler hakkında bilgi vermektir.

Dünya’da Hokey’in Tarihi Gelişimi

Ortaya çıktığı yer ve zamanı be­lirleyecek kesin kanıtlar olmamasına karşın, hokeyin geçmişinin en eski uygarlıklara kadar uzandığı sanılmak­tadır. Hokeyin 4000 yıl önce Mısır’da M.Ö 1000 yılında Etopya’da oynandığına dair belgeler mevcuttur. Tarihte Arapların, Yunanlıların, Romalıların ve Perslerin hokeye benzer bir oyun oynadıklarına dair bilgilerin bulunduğu bilinmektedir Mısır’da Beni Hasan’da ki 17 sa­yılı mezarda bulunan ve yaklaşık ola­rak M.Ö. 2050 yılından kalma bir re­sim, ellerinde eğri sopalar olan ve ho­key oynar gibi duran iki oyuncuyu tasvir etmiştir. Plutark’ın yazdığına göre ünlü hatip Sokrates, çocukluğunda boynuzlamak anlamına gelen bu oyunu oynamıştır. Akropolis’in top oyunu alanındaki bir heykeli kendisini genç bir hokey oyuncusu olarak tasvir etmektedir. Platon ‘Ruhun Bekarı’ adlı eserinde on iki değişik renge boyanmış parçalı toplardan söz etmektedir. Hokeye benzeyen bu oyunu da ucu kıvrık sopalarla oynamışlardır. Güney Amerikalı Aztekler arasında hokeye ilişkin ilk kayıtlar ise 1277 yılına dayanmaktadır.

“Hokey“ sözcüğü Fransızca “çoban sopası” anlamına gelen “Hocquet”den geldiği sanılmaktadır. Modern hokey, 19. yüzyıl ortalarında İngiltere’de okullarda oynanmaya başlanmış ve takım sporunu geliştirmek gibi bir amaç güden İngilizler hokeyi okullarının eğitim programlarına aldırarak popüler bir okul oyunu haline getirmişlerdir. 1861 yılında ilk hokey kulübünün, Londra’nın güneydoğusundaki Blackheath’te kurulduğuna dair bir tutanak bulunduğu belirtilmektedir. Bayanlarda hokey 1880 yılında İngiliz Batı Molesey Kulübünde başlamıştır.

Lond­ra’daki bir diğer hokey kulübü Teddingtan ise, hokey kurallarında önemli değişiklikler getirmiştir. Elle­rin kullanılmasının ve sopanın omuz­lardan yukarıya kaldırılmasının yasak­lanması, top olarak kauçuk bir küpün kullanılması ve en önemlisi de bir şut alanının benimsenmesi getirilen deği­şiklikler arasındadır. Tüm bu değişik­likler o sırada Londra’da yeni kurulan Hokey Birliği’nin belirlediği kurallar içine, de alınmıştır. Hokey, öze­likle İngiliz ordusu aracılığıyla uzak­ doğu’ya ve tüm dünyaya yayılmış, kısa sürede bayanlar arasında da ilgi gör­müştür.

Dünyada Hindistan, Pakistan, Arjantin, Hollanda, Çin Almanya, Avustralya hokeyde başarılı olan ülkelerdendir. Erkekler kategorisinde ilk olimpik hokey müsabakaları 1908‘de Londra’da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Hokey Federasyonu

1924 yılında, Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH) kurulmuştur. FIH’in ilk başkanı Fransız Paul Leautey’dir. Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Macaristan, İspanya ve İsviçre milli federasyonları FIH’in ilk üyeleridir.

Birçok ülkede bayanlar hokeyi hızla gelişmiş, 1927 yılında Bayanlar Hokey Birlikleri Uluslar Arası Federasyonu (IFWHA) kurulmuştur. Üye ülkeler; Avustralya, Danimarka, İngiltere, İrlanda, İskoçya, Güney Afrika, ABD, Galler FIH ve IFWHA bir araya gelerek 1982 yılında FIH’i kurmuşlardır. Bugün beş kıtada 114 üyesi bulunmaktadır. Merkezi Brüksel dir. Türkiye 1927 yılında Uluslar arası Hokey Federasyonuna üye olmuştur. 1928’de Almanya, Polonya, Portekiz ve Hindistan üyeliğe dahil edilmişlerdir. Hindistan Avrupalı olmayan ve üyeliğe kabul edilen ilk federasyondur.

Avrupa Hokey Federasyonu

Avrupa Hokey Federasyonu (EHF, European Hockey Federation) Avrupa’da hokeyin merkezidir. 1969 yılında Galler’in Cardiff kentinde kurulmuş olup; ilk başkanı Pablo NEGRE’dir. 43 Avrupa milleti üye birliklerinden oluşmaktadır. Avrupa Hokey Federasyonu, dünyada hokeyin merkezi olan Uluslararası Hokey Federasyonu’nun (FIH) üye olan 5 kıtasal federasyondan biridir.

Avrupa Hokey Federasyonu’nun misyonu; “Hokeyi olimpik spor ve olimpik program olarak sürdürmek için Avrupa’da tüm seviyelerde hokeyi desteklemek, geliştirmek, üst seviyeye çıkarmak, yönetmek ve ayrıca katılımı standartları, eğlenceyi ve halk katılımını en üst düzeye çıkarmaktır“

Avrupa Hokey Federasyonu, 16, 18 ve 21 Yaş Altı ile Büyükler kategorileri dahilinde, Avrupa ülkeleri ve Avrupa’da yer alan Hokey Kulüpleri bazında, kendi açık alan ve salon komiteleri üyeleri ile işbirliği içerisinde organizasyonlar düzenlemektedir.

Her yıl Genel Kurulu düzenlenen Avrupa Hokey Federasyonu, seçimle göreve gelmiş Yönetim Kurulunca yönetilir ve Avrupa Hokey Federasyonu’nun ofisi Belçika’nın Brüksel kentinde yer alır.

Olimpiyat Oyunları’nda Hokey

Erkekler hokey karşılaşmala­rı 1908’den bu yana, bayanlar hokey karşılaşmaları ise 1980’den bu yana Olimpiyat Oyunları’nda yer almak­tadır. 1908 yılından beri Olimpiyat oyunlarında yer alan Hokey,  Basketbol ve Futbol gibi yüksek derecede beceri isteyen kompleks bir spor olup; fiziksel olarak hem kız hem de erkek çocukları için uygun bir spor dalıdır.

Erkekler kategorisinde ilk olimpik hokey müsabakaları 1908’de Londra’da İngiltere, İrlanda ve İskoçya’nın ayrı ayrı müsabaka yapması ile gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalarda ev sahibi ülke Hokey şampiyonluğu dışarı bırakmamış, 1908 yılının yanı sıra 1920 ve 1988’de de olimpiyat şampiyonluğunu Büyük Britanya kazanmıştır. Bu yıl itibariyle olimpiyatlarda erkekler kategorisinde 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 yıllarında Hindistan; 1960, 1968, 1984 yıllarında Pakistan; 1996, 2000 yıllarında Hollanda; 1976 yılında Yeni Zelanda, ve 2004 yılında Avusturalya olimpiyat şampiyonu olmuşlardır. 1972 Münih olimpiyatlarının en ilginç olaylarından biri Federal Almanya’nın Hokey’de Hindistan ile Pakistan’ın tam 44 yıldan beri sürüp giden egemenliğine son vermesidir. Bu şampiyonlukla beraber 1992 yıllında da Almanya şampiyonluğa ulaşmıştır.

Bayanlar kategorisinde 1988, 1996, 2000 yıllarında Avusturalya; 1980 yılında Zimbabwe; 1984 yılında Hollanda; 1992 yılında İspanya; 2004 yılında ise Almanya olimpiyat şampiyonluğunu elde eden ülkelerdir.

Uluslararası Hokey ilişkileri; 1909’da İngiltere Hokey Birliği ve Belçika Hokey Birliği’nin karşılıklı olarak birbirlerini tanımaya ve Uluslar arası Hokey ilişkilerini denetlemeyi kabul etmeleri ile başlamıştır. 1912 Stockholm Oyunlarından itibaren hokey olimpiyat oyunlarından çıkarılmıştır. Ancak 1920 Anvers uluslar arası Olimpiyatlarında yeniden Hokey oynanmıştır. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları organizatörleri, hokeyin Uluslar Arası Federasyonu olmamasını gerekçe göstererek olimpiyatlara katılmasını reddetmişlerdir.

Türk’lerde Hokey’in Tarihi Gelişimi

Hatayname adlı, yazarı bilinmeyen kitaba göre, hokey sporu, 13. yüzyılda Orta Asya’dan göç edip Hatay’da yerleşen “Reyhanlı Kabilesi” tarafından Türkiye’ye getirilmiştir. Etraflarındaki diğer insanlarla fazla diyaloğa girmeden saf kalmayı, örf ve adetlerini korumayı prensip edinen bu kabilenin, uzunca bir zaman bu oyunun yaygınlaşmaması için de planlı hareket ettiğine de yer verilmiştir.

Reyhanlı kabilesinin, harman yerlerinde oynadıkları, yalnız kendilerine özgü olan ve “Hök” diye adlandırdıkları bu oyunun, Batı’nın “Hokey” dediği, Kanada’da Kızılderililer tarafından çayırda, Avrupalılar tarafından ise buz üzerinde oynanan oyunun aslı olduğu vurgulanmaktadır.

Ülkemizde Hokey ile ilgili bir başka bilgi de “Höl” olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaziantep İli, Barak köylerinde karşılıklı iki takım halinde oynanan Höl Oyunu Orta Asya Atlı Sporlarından Çöğen (Çevgan, Çukanyan, Bandel, Tubuk, Tüy) Oyununun izlerini taşıyan bir mücadele oyunu olarak nitelendirilmektedir. Genel olarak tek elle tutulan değneğin, ağaçtan yontularak yumruk büyüklüğünde yapılan topa vurularak oynanması şekliyle Çevgan’a benzerliği dikkat çekmektedir. Çevgan, günümüzde İngilizlerin oynadığı “Kralların oyunu, oyunların kralı” olarak bilinen Polo’nun aslıdır. Kamil Ocak’ında belirttiği gibi Güney Asya ya yayılan Türklerden sonra Hindistan’ı sömürge altına alan İngilizlerin bu oyunu alıp ülkelerine götürerek Kraliyet Oyunu haline getirmesi muhtemeldir. Bekmann’da “Sport Leyikon” adlı eserinde bu oyunun kökeninin çöğen olduğunu yazmıştır. Polo oyunundaki atı çıkarıp ucu kıvrık bir sopa verdiğinizde Hokey, buz üzerinde oynandığında Buz Hokeyi, paten giyerek oynandığında Paten Hokeyi şeklinde birçok varyantının oluşturulduğu, bütün bu varyantların kökeninde İngilizlere dayandığı gerçektir. Bu durumda Höl Oyunu Hokey’in ilkeli olarak gösterilebilir. Atlı sporların Asya’da Prototürkler zamanından beri yapıldığı bilinmektedir. “Orta Asya bozkırlarının Türk atlılarıyla çiğnendiği 6. ve 7. Yüzyıllarda; Göktürkler, daha önceki atlı Gökbörü oyununu geliştirerek atlı Hokey oyunu haline getirmişlerdir”.

Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Hokey

Bu dönemde hokey oyuncularının nerdeyse tamamı futbolculardan oluşuyordu. Futbol dışındaki zamanlarda sporcular hokey oynuyor ve devamlı antrenmanlı kalıyorlardı. Bu hokeyin adı Çayır Hokeyi idi.

Hokey sporu Türkiye’ye ilk defa İstanbul’da yerleşmiş bulunan İngiliz aileler tarafından tanıtıldı. İngilizlerin kurdukları kulüplerde oluşturulan hokey takımlarının 1910 yılında Kadıköy çayırlarında kendi aralarında maçlar yaptıkları görülür. 1910’lu yılların baslarında rastlanan bu faaliyet 1914 yılında 1. dünya savasının başlamasıyla Osmanlı hükümetinin bu savaşta karsı tarafta yer alan İngilizlere ait kulüpleri kapatması ve malzemelerine el koyarak Türk kulüplerine bunları dağıtması üzerine Türk kulüplerinde hokey sporu başlamış oldu. Bu konuda geniş çapta ilk girişim Fenerbahçe Kulübü’nde Elkihipzade Mustafa Bey tara­fından yapılmıştır.

1913 yılında Makriköy Numune Mektebi Terbiye-i Bedeniye Mahfili 20 maddelik bir tüzük ile kurulur. Kuruluş amaçlarının birinde diğer sporlar yanında; futbol, tenis, beyzbol, voleybol, patinaj ve hokey sporunda da faaliyet göstermesi yer alır. Çünkü o zamanlar Osmanlı Devleti güreş, okçuluk alanlarında ön planda bulunmaktaydı. Bu tüzük ile dünyada yapılan pek çok branşın ülkemizde yaygınlaşması hedeflenmişti. Daha sonra Darülmuallimin İbtidadilerden (öğretmen okulu) müfredat programında da hokey sporu yer almıştır.

1913 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe kulüp üyelerinden Ahmet Robenson, Doktor Hamid, Raşit, Galip, Nasuhi, Ali Sami, Cevdet, Celal beyler yaptıkları bir toplantıda, Anadolu’ya sporu tanıtmak için bir seyahat düzenlenmesine karar verdiler.  İlk olarak İzmit, Eskişehir, Konya, Isparta, İzmir ve havalisine yapılacak tanıtma gezsinde hokey sporu ile ilgili konferanslar vermiş ve gösteriler yapmışlardır.

Türkiye İdman Cemiyetleri Döneminde Hokey

Kısa adı TİCİ olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının kurulması için Altınordu, Beylerbeyi, Darüşşafaka, Anadolu, Bakırköy, Fenerbahçe, Hilal İdman Yurdu, Nişantaşı, Süleymaniye,Türkgücü, Vefa, Üsküdar, Beşiktaş, Union ve Galatasaray kulüpleri 26 Haziran 1920 de ilk toplantılarını İstanbul’da yapmışlardır. Bu toplantıda Yusuf Ziya Öniş liderlik görevini üstlenmiştir.Toplantıdan sonra 15 Nisan 1921’e kadar TİCİ’nin kuruluşu için çalışmalar yapılmıştır. 15 Nisan1921’de ikinci toplantılarını İstanbul Spor kulübünde yapmışlardır. Bu ikinci toplantıda Altınorduspor kulübü delegesi Mahmut Eşref beyin başkanlığında geçici bir kurul oluşturulmuştur. Kuruluş için03.08.1909 tarihli dernekler yasasına göre 27 Kasım 1921 tarihinde resmen başvurulmuş tüzel kişiliği22 Mayıs 1922’de kesinleşmiştir. Kuruluştaki geçici yönetim kurula Ali Sami Yen, BurhanettinFelek, Selim Sırrı Tarcan ve Yusuf Ziya Öniş getirilmiştir. Kurucular ilk resmi toplantılarını Kadıköy’deki Fenerbahçe Lokalinde 14 Temmuz 1922 tarihinde yapmışlardır. TİCİ’nin kuruluşuo günün devlet yönetimince de desteklenmiş, Türkiye ilk kez 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına çağırılmıştır. O günün değeri ile 17 bin TL hükümet yardımı almış başbakan İsmet İnönü deayrıca ek olarak 10 bin TL ödenek çıkarmıştır.

1922 yılında kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın (TİCİ) 18 Eylül 1925 tarihinde yaptığı toplantıda “Hokey Heyeti” oluşturularak ilk seçimleri yapılmış, Tahir Yahya Bey Başkanlığa, İkinci Başkanlığa Hakkı Osman Bey, Üyeliklere Feridun Dündar Bey, Mahmut Bey, Şinasi Bey getirilmiştir. TİCİ’nin 28 Eylül 1926 tarihinde yaptığı üçüncü kongresinde Hokey Heyeti Başkanlığına Hakkı Osman Bey, İkinci Başkanlığa Suad Bey, Üyeliklere Mahmut Ağa Bey, Vehip Ata Bey, Kemal Rıfat Bey seçilmiştir. 9 Eylül 1027 tarihinde yapılan TİCİ 4. kongresinde yapılan seçimlerde Başkanlığa Taip Servet Bey, İkinci Başkanlığa Hakkı Osman Bey, Üyeliklere Mahmut Eşref Bey, Suad Bey, Ferudun Dündar Bey getirilmiştir.

1915-1924 Yılları Arasındaki Hokey Ligleri

Makriköy Numune Mektebi Terbiye-i Bedeniye Mahfili’nin kuruluş tüzüğü ile dünyada yapılan pek çok branşın ülkemizde yaygınlaşması hedeflenmiş, bu konuda girişim yapan ilk Türk kulübü Fenerbahçe olmuştur.

Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Beşiktaş, Gürbüzler ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu kulüpleri Hokey Birliğini kurmuşlar ve Mart 1915’den itibaren 2 devreli ligi düzenlemişler ve maçlara başlamışlardır. İstanbul Hokey Ligi maçları 1925’e kadar 9 kez düzenlenmiş, Fenerbahçe 4, Altınordu 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazanmıştır.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Anadoluhisarı, Galatasaray, Altınordu, Gürbüzler ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu kulüplerinin oluşturduğu Hokey Birliği, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Anadolu Hisarı Çayırları’nda maçlara başladılar. Union Clup denilen bugünkü Fenerbahçe stadında yapılan, Hokey Liginin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. 1919 yılında Fenerbahçe, 1920’de Galatasaray şampiyonluğu kazanırken, 1911-1922 yılları arasında faaliyet gösteren Beşiktaş Hokey Şubesi, oyuncuların çoğunun subay olması ve savaşlar sırasında şehit düşmesiyle çayırlardan çekilen ilk takım olmuş ve 1921’de lig tamamlanamamıştır. 1922 ve 1923 yıllarında yapılamayan hokey ligi, 1924 ve 1925 yılında, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu ile son bulmuştur.

Hokey Birliğinin ilk maçı 24.04.1915 tarihinde Union Clup denen bugünkü Fenerbahçe stadında Fenerbahçe-Altınordu arasında yapılmış, Fenerbahçe 3–1 üstünlük sağlamış ve İdman Yurdunu 1–0, 6–2 yenmiştir. Galatasaray’la yaptığı ilk maçta 2–2 berabere kalan daha sonra 1–0 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş’ı da iki kez yenmiştir. Altınordu ile yaptığı maçı 6–0 kazanan, Bakırköy ve Gürbüzler takımına 3–2 yenilen Fenerbahçe 10 müsabakada 8 galibiyet birer beraberlik ve yenilgi ile 1915 İstanbul hokey ligi Şampiyonu olmuştur.

Fenerbahçe Kulübünde çayır hokeyi Elkatipzade Mustafa Beyin girişimi çoğunluğu futbolculardan oluşan 2 takım kurarak çalışmalara başlamıştır. 1915 yılında Hilal-i Ahmer Spor Bayramında Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray-Altınordu karması çıkarılmış ancak maçın başında Fenerbahçe’nin attığı ilk golden sonra sahadan çekilmiştir.

1916 Şampiyonasını kazanan Altınordu’nun 4 galibiyet 1 beraberliği vardı. Fenerbahçe’den ayrılan 7 sporcuyu kadrosuna alarak güçlenen Altınordu 1917 ve 1918 yıllarında şampiyon olmuştur.

1919 Şampiyonası sekiz kulüp arasında geçer ve Fenerbahçe şampiyonluğu ile sonuçlanır. Fenerbahçe lig öncesinde yıldırım, Fatih ve Yavuz adlı 3 hokey takımı kurar ve aralarında maç yaptırır. Bu üç takımda yer alan Turhan Nazikoğlu, Ragıp Maden, Zeki Sporel, Sabih Arca, Saim Alabeyi, Asım Uçar, Kemal ve Ziya Boyer Fenerbahçe hokey takımının en önemli isimlerindendir.

1920 Şampiyonası 10 kulüp arasında düzenlenmiştir. Anlaşmazlıklarla başlayan şampiyonada Fenerbahçe, İdman Yurdu ve Bakırköy ligden çekilmişler, Galatasaray lig şampiyonu olmuştur.

1921 Şampiyonasına 7 kulüp arasında başlamış, Galatasaray futbol takımının uzun Avrupa turnesi ve bir takımın çekilmesi sonucu yarım kalmıştır. 1922 ve 1923 yıllarında Hokey Ligi düzenlenmemiştir.

1923 yılında, Türkiye İdman Ce­miyetleri İttifakı’nın kuruluşunun ardından Hokey Birliği yeniden oluştu­rulmuştur. 1924’ten itibaren de yurdu­muzda hokeyin öncü isimlerinden olan Anadoluhisarı İdman Yurdu Takı­mı’ndan Taip Servet (Server) Bey Başkanlığında bağımsız bir federasyon kurulmuştur. Böylece Hokey tüm yurda yayılmış ve İstanbul dışında Ankara, İzmir ve Adana’da oynanma­ya başlanmıştır. Ancak oyun alanlarının yetersizliği nedeniyle 1926 yılın­dan sonra bu spor dalı tarihe karışmış­tır. Bakırköy, Gençlerbirliği, Süley­maniye, Vefa, Nişantaşı ve Türkgücü kulüpleri de bu dalda faaliyet göster­mişlerdir.

Hokey Federasyonunun Kurulması ve Faaliyetleri

Hokey Federasyonunun Kuruluşu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulunun Kararı, dönemin Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü’nün onayı ile Hokey Federasyonu 06 Şubat 2002’de kurulmuştur. Federasyon Başkanlığına Ali Aytemiz atanmıştır. 05 Aralık 2002 tarihinde Avustralya’nın Perth kentinde yapılan 38. FIH Olağan Kongresi sırasında “Türkiye Cumhuriyeti Hokey Federasyonu” nun Uluslararası Hokey Federasyonuna üyeliği kabul edilmiş ve Ali Aytemiz Uluslararası Hokey Bayrağını teslim almıştır.

Hokey 7 kategoriden oluşmaktadır. Bunlar 10, 12, 14, 16, 18, 21 Yaş Altı ve Büyüklerdir. 16 Yaş Altından itibaren Avrupa Şampiyonaları yapılmaktadır. Özel imalat top ve sopa ile oynanan, kaleci için özel kıyafet gerektiren Hokey malzemeleri ülkemizde imalatı olmadığından ithal edilmekte olup; Türkiye Hokey Federasyonu’nca satın alınan malzemeler faal olan bölgelere ve kulüplere gönderilmektedir.

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Hokey Federasyonu