Hentbol

40 m x 20 m ölçülerinde, iki kale ve bir oyun alanını içeren dik dörtgen şeklindedir. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarların kale direkleri arasında kalan bölümüne kale çizgisi ve kalelerin her iki yanında kalan bölümüne ise dış kale çizgisi adı verilir.
.
Oyun alanının çevresinde; kale çizgilerinden itibaren en az 2 m ve kenar çizgilerinden itibaren en az
1 m genişliğinde bir emniyet alanının olması gerekir. Müsabaka süresince oyun alanının özellikleri,bir takıma avantaj sağlayacak şekilde değiştirilemez.

Hentbol oyun Alanı
Hentbol oyun Alanı
Hentbol Oyun Alanı
Hentbol Oyun Alanı Ölçüleri
Hentbol Oyun Alanı Ölçüleri
Hentbol Oyun Alanı Ölçüleri

Kaleler  her bir kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilir. Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı; içten içe 3 m genişliğinde ve 2m yüksekliğinde olmalıdır. Kale direkleri bir üst direkle birbirine bağlanır. Kale direklerinin arka kenarları, kale çizgisinin arka kenarıyla aynı hizada olmalıdır. Yan direkler ve üst direk bir kenarı 8 cm olan kare kesitinde olmalı; direklerin sahadan görünen üç yüzü de birbiriyle, zeminle ve arka duvarla zıt iki ayrı renkte şeritler halinde boyanmalıdır. . Kalelerin, giren topun kalede kalmasını sağlayacak şekilde ağ ile donatılmış olması gerekir.

Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildirler. Kale direkleri arasındaki çizgi 8 cm, diğer tüm çizgiler ise 5 cm genişliğinde olmalıdır. Çizgilerle sınırlandırılan alanlar, sınırlandıran çizgiler yerine farklı renklerde boyanarak birbirilerinden ayrılabilirler.

Her kalenin önünde bir kale sahası bulunur  Kale sahası şu şekilde çizilir :

a) Kale çizgisine paralel ve kale çizgisinin dış kenarı ile kale sahası çizgisinin dış kenarı arasındaki uzaklık 6 m olan 3 m uzunluğunda düz bir çizgi ile çizilir. .

b) Bu çizginin her iki ucunun, kale direklerinin iç arka kenar dip köşesinden ölçülerek çizilen 6 m yarı çapındaki iki çeyrek dairenin birleştirilmesi sonucu belirlenir

Serbest atış çizgisi, (9 m çizgisi) kale sahası çizgisinin 3 m dışından çizilen kesik bir çizgidir. Çizgiler ve aralarındaki boşlukların her biri 15 cm‟dir

7 m çizgisi; kalenin tam karşısında, 1 m uzunluğunda bir çizgidir. Bu çizgi, kale çizgisine paralel ve 7m uzaklıktadır. (Bu mesafe, kale çizgisinin arka kenarından 7m çizgisinin ön kenarına kadardır.)

Kaleci sınır çizgisi (4m çizgisi); kale çizgisinin dış kenarı ile çizilecek çizginin dış kenarı arasındaki uzaklık 4 m olan, 15 cm uzunluğunda, kale çizgisine paralel ve kalenin tam karşısındadır.

Hentbol Kale Ölçüleri
Hentbol Kale Ölçüleri

Orta çizgi iki uzun kenarın orta noktalarını birleştiren çizgidir

Kenar çizgisinin bir parçası olan değişime çizgisi, her iki takım için orta çizgiden 4,5 m mesafede; orta çizgiye paralel, saha içine ve dışına doğru her iki yönde 15 cm uzunluğundadır

Hentbol Değişme Çizgisi ve Değişme Alanı
Hentbol Değişme Çizgisi ve Değişme Alanı

 

Oyun Süresi, Bitiş Sinyali ve Mola :

Oyun Süresi :

16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık iki devredir ve devre arası normalde 10 dakikadır. . Yaşları 12 – 16 arasında olan takımlar için oyun süresi 2 x 25 ve 8 – 12 arasında olan takımlar için ise 2 x 20 dakikadır ve her iki durumda da devre arası 10 dakikadır.

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde devre arası süresiyle ilgili farklı uygulama hakkına sahiptirler. Ancak, devre arası süresi en fazla 15 dakikadır.

Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada, normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Birinci uzatma bölümü sonunda oyun hala berabere ise, 5 dakikalık bir aradan sonra ikinci uzatma bölümü oynanır. Bu uzatma bölümü de 5 dakikalık 2 devreden olur ve devre arası 1 dakikadır. Oyun hala berabere ise kazanan takım ilgili müsabaka kurallarına göre belirlenir.

Müsabaka sonucunun belirlenmesi için 7 m atışlarının kullanılmasına karar verildiği takdirde aşağıdaki yöntem takip edilmelidir.

Yorum: Beraberliğin bozulması için 7 metre atışlarının kullanılması kararı verilmesi halinde, oyun süresi sonunda iki dakika veya diskalifiye cezaları almamış oyuncular yedi metre atışını kullanabilecektir. Her iki takım 5’er oyuncusunu 7 metre atışlarını kullanmak üzere belirleyecektir. Seçilen oyuncular rakip takım oyuncuları ile değişimli olarak birer 7 metre atışı kullanacaktır. Takımların atış yapacak oyuncu sırasını belirlemelerine gerek yoktur. Kaleciler oynama hakkı olan oyuncular arasından serbestçe seçip değiştirilebilir. Oyuncular 7 metre atışlarına hem atış yapacak oyuncu hem de kaleci olarak katılabilir.

7 metre atışları için hangi kalenin kullanılacağına hakemler karar verecektir. Hakemler kura atışını yapar ve kura atışını kazanan takım ilk 7 metre atışını hangi takımın yapacağına karar verir. Her iki takımın 5’er 7 metre atışı kullanmasından sonra eşitlik bozulmadığı takdirde sıra düzeninde eşitlik bozulana kadar 7 metre atışlarına devam edilmelidir. 10 İlk beş 7 metre atışı sonrası eşitlik bozulmadığı takdirde devam edilecek 7 metre atışları için takımlar tekrardan 5 er oyuncu belirlemelidir. 5 er oyuncu belirleme yöntemi 7 metre atışları devam ettiği sürece devam eder. Ancak, iki takımın eşit sayıda 7 metre atışı kullanması sonrası gol sayısında farklılık oluştuğu an kazanan takım belirlenir. 7 m atışlarının uygulanması esnasında tekrarlanan sportmenlik dışı davranışlar yada belirlenmiş durumlardan dolayı sporcular diskalifiye edilir. Diskalifiye edilen oyuncu belirlenen 5 kişilik grup içerisinde ise takımlar bu oyuncunun yerine başka bir oyuncu belirlemelidir.

Bitiş Sinyali :

Oyun süresi, hakemin ilk başlama atışı için çaldığı düdükle başlar ve skorborddan gelen otomatik bitiş sinyali veya saat hakeminin bitiş düdüğü ile sona erer. Bu tür bir düdük veya sinyal gelmezse, hakem oyun süresinin bittiğini belirtmek için düdük çalar.

Yorum: Skorbord yoksa, saat hakemi masa saati veya kronometre kullanmalıdır ve müsabakayı belirtilen şekilde bitiş düdüğü ile bitirmelidir.

Müsabakanın devre arası, müsabaka sonu ve uzatma bölümlerinin sonundaki bitiş sinyali ile eş zamanlı ya da hemen öncesinde yapılan ihlaller ve sportmenlik dışı davranışlar (bunun neticesinde ortaya çıkacak serbest atış veya 7 m atışı bitiş sinyalinden sonra kullanılacak olsa bile) cezalandırılmalıdır.

Benzer şekilde bir serbest atış ya da 7m atışı kullanılırken ya da atış kullanıldıktan sonra top havadayken bitiş sinyali gelirse atış tekrarlanır. Her iki durumda da kullanılan ya da tekrarlanan serbest atış ya da 7 m atışının sonucu alındıktan sonra hakemler oyunu bitirir.

kullanılan veya tekrarlanan serbest atış için oyuncuların pozisyonu ve oyuncu değişimi konusunda özel sınırlamalar uygulanmalıdır. Normal oyuncu değişim esnekliğine bir istisna olarak sadece atışı yapacak takıma bir oyuncu değiştirme hakkı tanınmaktadır. İhlaller uygun olarak cezalandırılacaktır. Ayrıca, atışı kullanacak takımın oyuncuları rakip takımın serbest atış çizgisinin dışında ve atış yapacak takım arkadaşlarından en az 3 metre uzakta durmalıdır.Savunma oyuncularının konumu belirtilmektedir.

serbest atış veya 7 m atışının kullanılması sırasında oyuncu ve idareciler tarafından yapılabilecek ihlaller ve spor dışı davranışlar bireysel olarak cezalandırılır. Bununla birlikte bu tür atışların kullanımı sırasında yapılan ihlaller karşı yönde serbest atışı gerektirmez.

Hakemler (Devrenin, müsabakanın ya da uzatma bölümleri de dahil) bitiş sinyalinin saat hakemi tarafından erken verildiğini belirlediğinde, oyuncuları sahada tutarak kalan süreyi oynatmalıdırlar. Bitiş sinyali erken verildiğinde; topa sahip olan takım, oyunun tekrar başlatılmasında topu kullanan taraf olmalıdır. Bitiş sinyali verildiğinde top oyun dışında ise, duruma uygun şekilde yapılacak atış ile top yeniden oyuna dahil edilmelidir. Eğer top oyunda top yeniden başlatılmalıdır. Oyunun veya uzatma bölümünün birinci devrelerinin geç bitirildiğine karar verilirse ikinci devre gereken süre kadar kısaltılmalıdır. Normal oyun süresinin veya uzatma devrelerinin ikinci yarılarının geç bitirildiğine karar verilirse hakemler hiçbir şeyi değiştirmek durumunda değillerdir.

Mola :

Oyun süresinin ne zaman ve ne kadar süre için durdurulacağına hakemler karar verirler (Mola). Aşağıdaki Durumlarda Mola Zorunludur :

a. 2dk. zaman cezası veya diskalifiye verildiğinde,

b. Takım mola verildiğinde

c. Saat hakemi veya gözlemciden gelen sinyal varsa ,

d. Hakem kurallarına uygun olarak iki hakemin aralarında görüşme yapma ihtiyacı doğduğunda , Bazı koşullara bağlı olarak da mola kararı verilebilir  Mola süresince yapılan ihlaller oyun süresince yapılan ihlaller gibi değerlendirilir.

İlke olarak, mola kararı dolayısıyla saatin ne zaman duracağını ve yeniden başlayacağını hakemler belirler. Mola nedeniyle oyun süresinin durdurulması ve yeniden başlatılması için, hakemler saat hakemine işaret verirler. Oyun süresinin durdurulduğu saat hakemine üç kısa düdük ve 15 nolu hakem el işareti ile gösterilir. . Ancak, saat hakemi veya gözlemcinin sinyali ile oyunun durdurulduğu zamanda saat hakemi hakemlerin teyidini beklemeden süreyi derhal durdurmalıdır. Moladan sonra oyun kesinlikle düdükle başlatılmalıdır Yorum: Saat hakemi ya da gözlemci tarafından verilen sinyal varsa oyun süresi derhal durdurulur. Hakemler (ve oyuncular) oyunun durduğunu anında anlamasalar dahi oyunu durduran sinyal sonrası oluşan şu durumlar geçersizdir: Sinyal sonrası bir gol olduğunda geçersiz kabul edilecektir. Aynı şekilde bir takımın kazandığı (7 metre, serbest atış, kenar atışı, başlama atışı veya kaleci atışı) atışlar geçersizdir. Oyun, masa hakemi veya gözlemcinin mola talebini belirten sinyal verilmesi anındaki duruma uygun şekilde yeniden başlatılmalıdır. (Masadan gelen mola talebinin tipik olarak takım mola isteği veya yanlış oyuncu değişikliği kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.) Ancak, masadan gelen mola sinyali ile hakemlerin oyunu durdurması arasındaki zamanda verilmiş olan bireysel cezalandırmalar geçerlidir. Bu durum ihlalin türü ve cezanın ağırlığından bağımsız olarak uygulanır.

Takımlar normal oyun süresinin her devresinde, bir dakikalık birer takım molası alma hakkına sahiptir, uzatma devrelerinde mola alınamaz

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde Takım mola sayısıyla ilgili farklı uygulama hakkına sahiptirler. Örneğin, her takım bir müsabaka‟da 3 tane 1 „er dakikalık (uzatmalar hariç) mola kullanabilir, ancak, normal oyun süresi içerisinde bir devrede en fazla 2 tane mola hakkı tanınabilir.

Top :

Top; deri veya sentetik maddeden yapılmış ve küre şeklinde olmalı; dış yüzeyi parlak veya kaygan olmamalıdır.

Topun çevresi ve ağırlığı kategorilere bağlı olarak aşağıdaki gibi değişir:

16 yaşından büyük erkekler için 58 – 60 cm ve 425 – 475 gram (IHF 3 numara). 12 – 16 yaş arası erkekler ve 14 yaşından büyük bayanlar için 54 – 56 cm ve 325 – 375 gram (IHF 2 numara).

8 – 12 yaş arası erkekler ve 8 – 14 yaş arası bayanlar için 50 – 52 cm ve 290 – 330 gram (IHF 1 numara). .

Yorum: Uluslararası resmi müsabakaların tümünde kullanılacak toplar için gerekli teknik özellikler “IHF Top Yönetmeliğinde” belirtilmiştir. Mini Hentbol için kullanılan topların çevresi ve ağırlığı oyun kuralı olarak düzenlenmemiştir.

top ölçüleri
Hentbol Top Ölçüleri

Her müsabaka için en az iki top bulundurulmalıdır. Yedek toplar  belirtilen özelliklere uygun olmalı ve her an kullanılabilecek şekilde hakem masasında bulundurulmalıdır.

Yedek topun ne zaman kullanılacağına hakemler karar verirler. Böyle durumlarda, mola alınmasını ve oyunun durmasını engellemek için en kısa süre içinde yedek topun oyuna sokulması gerekir.

 

Not: Hakemlik ve Antrenörlük Kursları ile Güncel Haberler İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Türkiye Hentbol Federasyonu