Saklambaç/Sobe

Oyun başlamadan önce çocuklar yuvarlak olacak şekilde dururlar. Bir kişi aşağıdaki sözlerle sayışma yapılar. Sayışmada en son kişi ebe olarak belirlenir.
“Oooo Allahtan başlıyorum
Şeytanı taşlıyorum
Ruma ruma rum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik 
Yusufcuk cuk cuk cuk
Sen bu o-yun-dan çık.”
Düz duvar ya da düz bir yer belirlenir. Ebe kalede gözlerini kapatarak önceden belirlenen sayıya kadar (20 ya da 30 gibi)  sayar. Sayma bitince “Yanım yörem, sağım solum sobe, saklanmayan ebe” der ve gözlerini açar. Saklanamayan kişi veya kişiler kalırsa öncelikle onu veya onları sobeler. Ebe, saklanan oyuncuları bulmaya başlar. Ebe herkesi bulursa (sobelerse) içlerinden birini ebe seçer, veya en önce sobelenen ebe olur. Ebe sobelerken kişinin adını yüksek sesle söylemek zorundadır. Eğer ebe yanlış kişiyi sobelerse “Çanak çömlek patladı” olur ve oyun yeniden başlar.