Ön Söz

Site Logo

ÖN SÖZ

Sevgili veliler ve çocuklar,

Bizler ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza olimpik spor branşları ile geleneksel spor dallarını daha eğlenceli şekilde tanıtmak istiyoruz. Bunu yaparken sadece çocuklarımıza değil, aynı zamanda ebeveynlere de ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız din, dil, ırk, cinsiyet ve politik ayrımcılığı yapmadan spor kültürünü ve olimpik ruhunu oluşturmaktır. Halkımıza spor ve olimpizm ruhunu aşılayarak daha bilinçli olimpik bir millet oluşturmayı ve ülkemizi uluslararası spor camiasında temsil edecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız ‘Sporu Benimle Tanı’ adlı boyama kitabımız, başta çocuklarımız olmak üzere, aile koçları ve eğitimcilerimiz nezdinde de olimpik spor branşları ile geleneksel spor dallarına ilgi uyandırmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda bu kitabın evlere ulaşması ile birlikte ebeveynlerin çocukları için kullanabilecekleri bilgilendirici bir kaynak olmasını ümit ediyoruz.

Erken eğitim süreçlerinde kullanılan boyama kitaplarının çocukların hayal dünyasını geliştirmekle beraber, bilişsel ve fiziksel gelişimleri bakımından da önemli bir yeri vardır.  Boyama kitapları çocuğun yaratıcılığını ve el becerilerini geliştirirken aynı zamanda kas gelişimine, özellikle de ince kas becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Çocuklar bir yandan bu yönde gelişim gösterirken bir yandan da biriken enerjilerini doğru kullanmayı öğrenir ve günlük yaşamdaki gerilimlerden kurtulurlar. Bu durum aynı zamanda çocukların duygusal olarak kendilerini iyi hissetmesi ve doğru ifade etmesine yardımcı olur. Boyama yaparken kalemi kullanışından veya boyamayı nasıl yaptığından çocuğun kişiliğiyle ve duygusal dünyasıyla ilgili ipuçlarına ulaşılabilir. Doğru bir gözlem yapan ebeveynler için bu davranışlar iyi bir geri dönüş olabilir.

Çocuklarımız olimpik branşlar ile geleneksel spor dallarıyla beraber nesnelerin biçim, boyut ve renk özelliklerini tanıyarak öğrenmeyi gerçekleştirir. Boyama etkinliği çocuğa çok yönlü düşünme yeteneğini kazandırır. Önemli olan ebeveynlerin çocuklarının yaş gruplarına uygun boyama kitaplarını doğru seçmesidir. ‘Sporu Benimle Tanı’ adlı boyama kitabı ile çocuklarımızdan yeni spor ve olimpik branşları görsel olarak algılamaları ve bu branşları hayal dünyalarındaki çeşitli renklerle özgürce boyamaları istenmektedir. Böylelikle çocukların kendi hayal dünyasıyla boyadıkları spor ve olimpik branşlar zamanla çocuklarda merak uyandıracaktır. Bu branşlara yönelen çocuklar ileriki dönemlerde bu alanlarda birer olimpik sporcu olabilecek, ülkemizi ve bayrağımızı temsil edebileceklerdir. Ebeveynlerin de tribünlerdeki yerlerini alarak bu gelişime katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yunus Emre ÇİNGÖZ                                                                                                  Öğr. Gör. Yusuf DUMLU
Doktora Öğrencisi                                                                                  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Gazi Üniversitesi                                                                                 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Post a Comment