Kutu Kutu Pense

En az üç kişiyle oynanabilen oyun, oyuncuların el ele tutuşup bir çember oluşturmasıyla başlar. Oyuncular hep bir ağızdan “Kutu kutu pense, 

elmamı yerse*,

arkadaşım [gruptaki bir arkadaşın ismi],

arkasına dönse”

tekerlemesini söyleyerek ritme uygun bir yöne doğru dönerler.

Adı söylenen oyuncu arkasını döner, bu şekilde halen çemberin bir parçası olarak kalır. Tek tek tüm oyuncular arkası dönük hale gelene kadar tekerleme-dönme silsilesi devam eder.

Arzuya göre, herkes arkasını döndükten sonra, tekerleme bu kez “… önüne dönse” şekliyle tekrar edilerek tüm oyuncular tekrar önüne dönene kadar devam etmek mümkündür.

Oyunun amacı, birbirine yeni tanışan gruptan birbirinin adlarını öğrenmesi, grup içi etkileşimi geliştirerek çocukların kaynaştırması gibi bir amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.