İsim-Bitki-Şehir

Çocukların zihinsel gelişimini sağlamaktadır. Oyunların engellenmesi çocuklar için sosyalleşmenin önüne geçer. Sosyalleşme çocuk yaşta oldukça önemlidir.

Grup olarak ya da eşli olarak oynanır. Belirtilen harf ile tablodaki kısımda istenilenler yazılır. Her bir değer için 10 puan, benzerliklerde 5 puan alınır. Oyun sonunda toplam puan olarak en yüksek puanı alan birinci olur.